REJSEGILDE PÅ FOLKESKOLEN I ØRESTAD CITY

4. maj 2011

Mandag den 2. maj var der rejsegilde på Ørestads første folkeskole, fritidsordning og bibliotek i Ørestad City. Skolen kommer til at ligge ved siden af Ørestad Gymnasium på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard og vil have stor betydning for Ørestads byliv og identitet.


”Skolen i Ørestad bliver et af bydelens sociale og kulturelle omdrejningspunkter. Man har brug for noget identitetsskabende hvis man vil udvikle Ørestad City. Når I, der bygger, er helt færdige, så kan I være stolte, for mange står klar til at indtage jeres kvalitetsbyggeri og gøre det til en levende del af Ørestad,” sagde kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev henvendt til den store kreds af entreprenører, arkitekter, bygningsarbejdere samt kommende skoleelever og kommende ansatte, der var mødt frem til rejsegilde og grillpølser i høj solskin mandag eftermiddag.

Mange funktioner i samme byggeri

Foruden Kultur- og Fritidsborgmesteren var bl.a. børne- & ungdomsborgmester Anne Vang, partner i KHR Arkitekter, Mikkel Beedholm og adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn på talerlisten.

”Der er ingen tvivl om, at skolen med dens mange elever og lærere i sig selv vil tilføre byliv til Ørestad City. Og man skal huske, at en moderne skole jo er meget mere end klaseværelser; fx. peger bibliotekets vision i retning af, at stedet foruden biblioteksfunktionen ønsker at fungere som lokalt kulturhus og udstillingssted. Det er jo både til glæde for eleverne men i høj grad også for de andre beboere i Ørestad,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

De nye elever, der ved årsskiftet begynder på skolen, var også inviteret med til rejsegildet, og de stod for flere underholdende indslag. Blandt andet med opførelsen af en rap om Ørestad Skole som de selv havde skrevet.

Ørestads første folkeskole bliver en tre-sporet skole med elever fra 0. - 9. klasse - dvs. cirka 750 elever. Skolen rummer desuden en fritidsklub og et integreret folkebibliotek og pædagogisk center. Byggeriet er desværre forsinket fem måneder, særligt på grund af en oversvømmelse af byggepladsen i vinteren 2010/2011. Dette betyder, at skolebygningen først er klar til ibrugtagning i januar 2012.

Allerede i august 2008 etablerede Københavns Kommune et grunddistrikt for skolen, hvor børn fra distriktet blev indskrevet. De tre første årgange samt deres lærere og børnehaveklasseledere er indtil årsskiftet en del af Skolen på Islands Brygge.

”Ørestad er en populær bydel. I takt med, at der er blevet bygget så mange nye boliger, er mange familier flyttet til området. Derfor er det glædeligt, at Ørestad Skole snart står færdig, så der er plads til de nye skolebørn – både nu, men også flere år frem i tiden,” sagde børne- & ungdomsborgmester Anne Vang til rejsegildet.

Som en bjerglandsby

KHR arkitekter har tegnet byggeriet på den 2.400 kvadratmeter store grund. For at kompensere for det begrænsede grundareal har arkitekterne ladet sig inspirere af den toskanske middelalder-bjergby Barga, som er kendt for sin mangfoldighed af niveauer, pladser, trapper og hængende haver. Bygningen bliver otte etager høj med stor variation af læringsmiljøer, der åbner og lukker sig i torve, terrasser og gyder både udendørs og indendørs.Der bliver også mange forskellige typer af uderum for børnene - både på tagflader og terrasser, i det fælles gårdrum, langs kanaler og i krattet mod villakvarteret mod øst, omkring skolen og i den store bypark på den anden side af Ørestads Boulevard. Udearealerne vil blive udformet med en variation af udfordringer og aktivitetsmuligheder for børnene.

Yderligere information:

Carsten Arlund, By & Havn
T: 3376 9800 / 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk

 


 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206