NYT PARTNERSKAB SKAL SIKRE FREMTIDENS ENERGILØSNINGER

24. juni 2011

Nordhavn vil i de kommende år blive transformeret fra et industriområde til en sprudlende ny bydel. Med et ambitiøst partnerskab omkring energiforsyning og energiforbrug skal bydelen ikke alene være grøn, den skal også skabe modeller for energiløsninger i andre byer.

 

Ambitionen om et grønt og energirigtigt København er kommet endnu et skridt tættere på med et nyt partnerskab mellem Københavns Kommune, Udviklingsselskabet By & Havn, DONG Energy, Københavns Energi og Klima- og Energiministeriet.

Alle parter er i forvejen engageret i Nordhavn, men ved at koordinere konkrete projekter, skaber parterne det bedste afsæt for innovative løsninger – løsninger, der kan fastholde Danmarks position som eksportør af energiløsninger.

"Nordhavn er Nordeuropas største byudviklingsområde. Når vi nu allerede inden byggestart samler et innovativt partnerskab, har vi et fantastisk afsæt for at udvikle fremtidens energiløsninger – som ikke bare skal komme Nordhavn til gode, men som også skal sikre Danmarks fremtidige position som førende inden for bæredygtige byløsninger," siger overborgmester Frank Jensen.

Københavns Energi er for eksempel i spidsen for et projekt, som vurderer om man kan udnytte en tørdok på størrelse med 4 fodboldbaner til at skabe et af verdens største varmelagre, hvor vi kan opbevare billig og miljøvenlig varme. Ved at afklare mulighederne tidligt i forløbet, kan varmelagret blive integreret i energiinfrastrukturen og byplanlægningen. For eksempel kan man bygge fodboldbaner eller solanlæg ovenpå lageret.

DONG Energy’s bidrag vil blandt andet rette sig mod at skabe en attraktiv infrastruktur for elbiler i området.

"Partnerskabet er et fornemt eksempel på den type innovative samarbejder mellem staten og driftige aktører på energiområdet, som regeringen lagde op til med Energistrategi 2050. Jeg ser et stort potentiale i de spændende Smart City-projekter i Nordhavn. De kan som fyrtårne lyse vejen op til en grøn omstilling, hvor vi skaber vækst, udvikling og nye eksporteventyr," siger Klima- og Energiminister Lykke Friis.

 

Yderligere oplysninger og kommentarer fås ved henvendelse til:
Klima- og Energiministeriet: Pressesekretær Jesper Zølck Felbo, 5087 4881
Københavns Kommune: Pressemedarbejder Henriette Sø, 4045 2514
By og Havn: Kommunikationschef Pernille Garde Abildgaard, 2916 0586
DONG Energy: Pressemedarbejder Morten Kidal, 9955 9583
Københavns Energi: Pressechef Astrid Skotte, 2795 2132

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206