NYT P-HUS TIL ØRESTAD SYD

5. maj 2011

Københavns Kommune har netop givet tilladelse til, at der kan etableres to nye terrænparkeringspladser i Ørestad Syd. De to nye pladser vil få plads til i alt ca. 400 biler. Samtidig igangsætter By & Havn forberedelserne til opførelse af et nyt parkeringshus nord for Stævnen, som forventes at stå færdigt i 2013.


Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har givet tilladelse til, at By & Havn kan opføre 400 midlertidige parkeringspladser i terræn – fordelt på to P-pladser. Pladserne skal ligge henholdsvis nord og vest for 8TALLET i Ørestad Syd. Pladserne forventes at kunne tages i brug i løbet af sensommeren 2011. Samtidig har By & Havns bestyrelse besluttet, at selskabet kan igangsætte byggeriet af endnu et P-hus i Ørestad.

Adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen, glæder sig over, at de efterhånden mange beboere og besøgende i Ørestad Syd kan se frem til endnu bedre muligheder for at parkere bilen.

”Der er fuld fart på Ørestad Syd. Der er tre nye byggerier på vej op af jorden og med 8TALLET, der netop har rundet de 200 solgte lejligheder, vil der være grundlag for at bygge et P-hus i området. Med disse store anlægsinvesteringer – både med et nyt moderne P-hus, nye terrænparkeringspladser og nyt parkrum med korttidsparkeringspladser – forventer vi at kunne sikre parkeringsbehovet i Ørestad Syd i de kommende år”, siger Jens Kramer Mikkelsen.

De to nye terrænparkeringspladser er midlertidige – foreløbig for en periode på 5 år. Etableringen af de midlertidige pladser gør, at arealet nord for Stævnen, hvor der i dag er anlagt en midlertidig terrænparkeringsplads, bliver frigivet til byggeri af et nyt moderne P-hus med plads til ca. 700 biler. P-huset forventes at stå færdigt i 2013.

Så snart de formelle byggetilladelser er modtaget, vil By & Havn gå i gang med anlægsarbejdet.

”Første skridt er at anlægge de to terrænpladser henholdsvis nord og vest for 8TALLET – det kan vi gøre på et par måneder. Herefter går vi i gang med forberedelserne til byggeri af det nye P-hus. Vi sigter på, at P-huset skal stå færdigt allerede i 2013, og derfor går vi allerede nu i gang med de indledende øvelser, geotekniske undersøgelser, prækvalifikation og udbud”, siger havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus Madsen.

Det nye P-hus i Ørestad vil blive ejet, drevet og vedligeholdt af By & Havn, ligesom det er tilfældet med bydelens øvrige P-huse ved henholdsvis gymnasiet og i Bjerget samt det P-hus, der er ved at blive bygget på Edvard Thomsens Vej.

Hovedtanken i principperne for parkering i Ørestad er, at parkering i vid udstrækning sker i fælles parkeringshuse, som dels giver mulighed for en dobbeltudnyttelse mellem dem, der bor og arbejder i Ørestad, dels minimerer antallet af parkerede biler på terræn. By & Havn har i udbygningsperioden mulighed for at etablere midlertidige terrænparkeringspladser, indtil der er tilstrækkelig grundlag til at opføre permanente parkeringshuse.

For yderligere informationer

Kommunikationschef i By & Havn
Pernille Garde Abildgaard
T: 2916 0586
M: pga@byoghavn.dk

 


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206