DEN STØRSTE OPFYLDNING I KØBENHAVNS HAVNS HISTORIE GÅR I GANG

21. oktober 2011

Vinderne af de tre udbud, der ligger til grund for udvidelsen af Nordhavnen, er nu fundet. Dermed kan arbejdet med den gigantiske opfyldning samt med at bygge en ny krydstogtskaj begynde. Foran ligger en kæmpe ingeniørmæssig udfordring – en af de største i Københavns historie.

 

 

Nordhavnen står over for store forandringer de kommende år; Længst mod syd vil det nye Århusgadekvarter snart blive udviklet, mens de mange krydstogtturister, der hvert år besøger København får nye og forbedrede forhold på den nye krydstogtskaj, der anlægges langs Nordhavnens østlige side. Krydstogtkajen er den del af den 100 hektar store udvidelse af havnearealet, der blandt andet giver plads til, at Københavns erhvervshavn kan flytte mod nord.

By & Havn satte i 2010 gang i tre udbud, der til sammen dækker arbejdet på krydstogtskajen samt på opfyldningen. Nu er der fundet to vindere, der skal stå for den praktiske udførelse af arbejdet i Nordhavnen:

  • Anlæg af ny krydstogtskaj på 1.100 meter inkl. uddybning af Kronløbet: Jointventure af Züblin, Möbius og MJ Eriksson. 
  • Anlæg af selve jorddepotet, der kommer til at udgøre rammen om opfyldningsjorden: Jointventure af Züblin, Möbius og MJ Eriksson. 
  • Stenindfatning på den nordvestlige side af opfyldningen: Per Aarsleff

”Vandet ud for København er jo blevet opfyldt utallige gange, men denne er alligevel særlig. Det er formentligt den største enkeltopfyldning i Københavns historie og en kæmpe ingeniørmæssig bedrift. Vi kommer ikke kun til at ændre Københavns geografi, men hele byens mulighed for at vokse og udvikle sig,” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Opfyldningen foregår ved, at entreprenørerne starter med at indramme det kommende areal. Omkredsen kommer til at bestå af store jernvægge, der bankes ned i havbunden (spunsvægge) og af en stenindfatning mod nordvest. Når omkredsen er bygget, kan den modtage overskudsjorden fra nogle af Københavns andre store anlægsopgaver, blandt andet fra anlægget af Cityringen og Nordhavnsvejen.

Selve byggeriet af rammen kommer til at tage to år, mens selve opfyldningen først er færdig i ca. 2022.

Den nye opfyldning bliver på i alt 100 hektar. På det areal kan Rådhuspladsen i København ligge 41 gange, og faktisk bliver Københavns Kommune 1 % større arealmæssigt ved opfyldningen.

Den nye krydstogtskaj tager afsæt i det eksisterende område i Nordhavnen og strækker sig ca. 800 meter ud i Øresund. Den bruger dermed også lidt af det nye land. Hele kajen bliver op til 1.100 meter lang og det er planen, at den nye kaj skal tages i brug i maj 2013. Langs kajen kommer der terminalbygninger fra 2014. Anlægget af den nye krydstogtskaj gør det muligt for krydstogtskibene at lægge til uden for Indre Nordhavn, som i stedet skal bruges til byudvikling. Der vil dog fortsat lægge krydstogtskibe til langs Nordre Toldbod og Langelinie.

Pressekontakt:
Peter Presmann, By & Havn
E: pep@byoghavn.dk
T: 2116 6847

Billedhenvendelser:
Carsten Arlund, By & Havn
E: ca@byoghavn.dk
T: 2075 1701