MEDARBEJDERE I ØRESTAD VÆLGER KOLLEKTIV TRAFIK

10. august 2011

Når der er god adgang til arbejdspladsen med kollektiv trafik, vil københavnerne gerne lade bilen stå og i stedet hoppe på tog, bus eller metro. To store virksomheder har flyttet deres kontorer til Ørestad, og det har betydet en markant stigning i medarbejdernes brug af kollektiv trafik, viser en ny undersøgelse fra Metroselskabet. Ikke overraskende, lyder det fra trafikforsker Per Homann Jespersen.


Efter virksomhederne Rambøll og Dansk Industri flyttede til Ørestad, er medarbejdernes brug af kollektiv transport steget mærkbart. Hos Rambøll brugte 17 procent af de ansatte før flytningen kollektiv transport til og fra arbejde, efter flytningen var det tal steget til 45 procent. For DI’s medarbejdere steg andelen fra 54 til 77 procent. Det viser en undersøgelse fra Metroselskabet, som klarlagde ændringerne i rejsevaner hos medarbejderne i de to virksomheder.

”Det betyder meget, hvor arbejdspladsen ligger i forhold til stationerne. Hvis ikke den er tæt på, er det svært at få medarbejderne til at lade bilen stå og bruge den kollektive transport. Der skal helst være direkte adgang, og derfor er det en god idé, når virksomheder ligger nær bus, tog eller metro”, siger trafikforsker Per Homann Jespersen.

Resultaterne fra Metroselskabets undersøgelse kommer ikke bag på trafikforskeren. Han peger på, at flere tidligere undersøgelser har vist samme tendens: Vil vi styrke den kollektive trafik, skal arbejdspladserne placeres, så de er lettilgængelige med bus, tog eller metro, ligesom i Ørestad, hvor der er fem metrostationer, adskillige buslinjer og Øresundstoget, der standser i Ørestad City.

Fremgang for den kollektive trafik
I august 2010 valgte Dansk Industri og Rambøll at flytte deres hoveddomicil samt flere hundrede medarbejdere til Ørestad. Rambøll lå tidligere i Virum og DI på Rådhuspladsen, og helt naturligt var der inden flytningen forskel på, hvor meget medarbejderne i de to selskaber brugte kollektiv transport til arbejdet. Rambølls kontor i Virum var ikke lettilgængeligt med kollektiv transport, sådan som DI’s var. Men hos begge selskaber steg brugen altså markant efter, adressen blev Ørestad.

Selv blandt de medarbejdere i de to virksomheder, der har en bil, vælger en stor del alligevel den kollektive transport. 50 procent hos DI og 20 procent hos Rambøll gjorde netop det efter flytningen til Ørestad. Før flytningen var det kun fire procent af Rambølls medarbejdere, som lod bilen stå til fordel for den kollektive trafik. Hos DI valgte en stor del af medarbejderne allerede inden flytningen cyklen eller den kollektive transport frem for bilen, og her er tallet stort set uændret efter flytningen. Formentlig fordi medarbejderne allerede havde god adgang til kollektiv transport i kraft af DI’s beliggenhed ved Rådhuspladsen. Dog er andelen af cyklister faldet blandt medarbejderne i DI som følge af den længere afstand til arbejdet, men de tidligere cyklister vælger i højere grad den kollektive transport frem for bilen.

 

Yderligere informationer
Kommunikationschef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, M: 2916 0586
Angående undersøgelsen kontakt Lise Hein, kommunikationschef i Metroselskabet, T: 7242 4602

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206