CAFÉMØDE OM UDVIKLINGEN AF NORDHAVNEN

26. august 2011

Onsdag den 31. august holder Københavns Kommune cafémøde om Århusgadekvarteret i Nordhavnen på Kulturkajen Docken. Du er inviteret.


I flere år er der blevet arbejdet med planerne hos By & Havn, hos en række rådgivervirksomheder og hos Københavns Kommune, men nu går Århusgadekvarteret i Nordhavnen snart ind i en helt ny fase af sin udvikling.

Det forventes, at lokalplanen for kvarteret bliver vedtaget omkring årsskiftet 2011/2012, således at det mere synlige arbejde med at omdanne området til et kvarter med 6.000-7.000 arbejdspladser og 2.500-3.000 beboere kan gå i gang.

Med det nye bykvarter får københavnerne og erhvervslivet endnu flere muligheder for at bosættes sig attraktivt og centralt i København – og det er tiltrængt; I 2025 vil der være 100.000 flere københavnere end i dag, siger kommunens prognoser. Samtidig får hele byen et nyt udflugtsmål med vandet som et kendetegnende element med kajer, promenader og aktiviteter på vand.

Lokalplanforslaget for Nordhavnen er lige nu i høring, og som en del af denne inviterer Københavns Kommune interesserede borgere til cafémøde. På mødet onsdag den 31. august kl. 18.30 – 20.30 på Docken, Færgehavnsvej 35 i Nordhavnen kan du bl.a. møde overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, adm. direktør i By & Havn Jens Kramer Mikkelsen samt arkitekterne og byplanlæggerne bag lokalplanen. Hør også erhvervslederes bud på, hvordan Nordhavnen kommer til at bidrage til Københavns fremtidige vækst.

Arrangementet er gratis og du er velkommen til at tage børnene med. Statens Museum for Kunst står for et børneværksted. Der bliver serveret sandwich og drikkevarer.

Fakta om borgermødet:

 • Tid: Onsdag den 31. august 2011 kl. 18.30-20.30
 • Sted: Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 København Ø
 • Transport: Bus 26 kører fra Nordhavn station til Docken. Bemærk: Bus linie 26 kører ekstraordinært kl. 20.40 fra Docken til Kgs. Nytorv.

Fakta om Nordhavnen:

 • Nordhavn er en helt ny og bæredygtig bydel, som udvikles på de nuværende havnearealer
 • Flere af områdets eksisterende bygninger bevares og bruges som identitetsskabende elementer
 • Århusgadekvarteret bliver en levende by med aktiviteter ved vandet
 • Varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser og bygningstyper
 • Grønt bykvarter med byhaver og grønne tage
 • Tæt og blandet by med kompakt og forskudt bebyggelse
  Varieret udbud af byrum til ophold og aktivitet
 • Grøn trafik der tilgodeser bløde trafikanter
 • Plangrundlaget for Indre Nordhavn (Århusgadekvarteret) giver mulighed for udvikling af 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv og mulighed for 6.000-7.000 arbejdspladser og 2.500-3.000 beboere
 • Med fremsættelsen af forslag til plangrundlag opfylder Københavns Kommune en vigtig del af aftalen med staten om metrocityringen
 • Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag løber i august og september
 • Det er By & Havns opgave som grundejer at initiere og varetage byudviklingen - i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Og det er Københavns Kommunes opgave som planmyndighed at udarbejde det fornødne plangrundlag, der skal muliggøre byudviklingen
 • Plangrundlaget er udviklet i samarbejde med vinderne af By & Havns internationale konkurrence om udviklingen af området; COBE, SLETH, Rambøll og Polyform.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206