ÅRHUSGADEKVARTERET I NORDHAVNEN KLAR TIL BYUDVIKLING

16. juni 2011

Borgerrepræsentationen har vedtaget forslaget til plangrundlag for den indre del af Nordhavn. Det betyder at udbygningen af Århusgadekvarteret som Københavns nye bydel, med plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 6.000-7.000 arbejdspladser og 2.500-3.000 beboere, rykker et stort skridt nærmere.Århusgade i fremtiden


Lokalplanforslaget for Århusgadekvarteret nu skal ud i offentlig høring. Omkring årsskiftet kan selve byggemodningen og grundsalget gå i gang.

”Det er en milepæl i udviklingen. Man kan sige, at Nordhavnsudviklingen hidtil har været et ’projekt’, men vedtagelsen peger frem imod det konkrete arbejde med at udvikle bydelen. I By & Havn har vi forberedt os siden selskabets oprettelse i 2007 på dette arbejde, og vi glæder os til at komme i gang,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Og der er brug for den nye bydel, påpeger Københavns overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse:

”Den stærke befolkningstilvækst i København i de kommende år gør det endnu vigtigere, at vi sørger for, at københavnere og tilflyttere har attraktive kvarterer at bosætte sig i. Samtidig får København endnu et godt kort på hånden til at tiltrække videnstunge virksomheder,” siger Frank Jensen.

Der er arbejdet længe og intenst med planerne for Århusgadekvarteret, siden den internationale projektkonkurrence for Nordhavnen blev afgjort i marts 2009. By & Havn har udviklet Nordhavnsprojektet med arkitektfirmaerne Cobe, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere. Masterplanen er tilvejebragt i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, som med dette udgangspunkt har udarbejdet lokalplanforslaget.

Havnefornemmelsen bevares

Det bliver en særlig oplevelse at besøge, bo eller arbejde i fremtidens Århusgadekvarter. Udviklingen af bydelen tager udgangspunkt i områdets historie som opfyldt industrihavn samt i den unikke beliggenhed ved vandet – og samtidig midt i hovedstaden. Skalaen i de enkelte byggerier bliver, som vi kender den fra Københavns brokvarterer, med relativt lave karreer i 3 – 6 etagers højde med enkelte bygninger som fixpunkter i landskabet med højder på godt 50 meter.

Kontrasten mellem den tætte bebyggelsesstruktur og det omgivende vand i form af kanaler og bassiner understøtter en mangfoldig og oplevelsesrig by. Ny arkitektur integreres med eksisterende, historiske bebyggelser, og den tætte bygningsstruktur giver mulighed for intime, beskyttede og irregulære pladser og byrum, smalle gyder og en stor variation i arkitekturen.

Stor variation i bygningerne

Samtidig kommer der større byrum centralt i bykvarteret og åbne promenader med udsigt og højt til himlen langs vandet. Livet ved vandet udspilles i den vestlige del langs kanaler og mindre bassiner, hvor der kun er adgang for små både, kanoer og kajakker, og i den østlige del langs åbne havnebassiner med anløb af større skibe.

Bygningers og boligers forskellighed i størrelser og typer vil understøtte en varieret beboer- og erhvervssammensætning. Med Århusgade som central handelsgade får kvarteret et rigt butiksliv. Desuden er lokalisering af kommuneskole og dagsinstitutioner er en del af planlægningen.

Planen for Århusgadekvarteret tager udgangspunkt i følgende værdier:

 • Flere af områdets eksisterende bygninger bevares og bruges som identitetsskabende elementer
 • Århusgadekvarteret bliver en levende by med aktiviteter ved vandet
 • Varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser og bygningstyper
 • Grønt bykvarter med byhaver og grønne tage
 • Tæt og blandet by med kompakt og forskudt bebyggelse
 • Varieret udbud af byrum til ophold og aktivitet
 • Grøn trafik der tilgodeser bløde trafikanter 

Fakta om Århusgadekvarteret

 • Nordhavnen er en helt ny og bæredygtig bydel, som udvikles på de nuværende havnearealer
 • Plangrundlaget for kvarteret giver mulighed for udvikling af 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv og mulighed for 6.000-7.000 arbejdspladser og 2.500-3.000 beboere
 • Med fremsættelsen af plangrundlaget opfylder Københavns Kommune en vigtig del af aftalen med staten om Metrocityringen, idet provenuet fra grundsalget medgår til finansiering af Metroen
 • Nordhavnen får selv en stærk kollektiv trafikbetjening, som på sigt forventes at føre en metro til Nordhavnen
 • Den offentlige høring løber i august og september med afholdelse af borgermøde

Fremtidens Nordhavn på udstilling

Planerne for byudvikling i Nordhavnen kan for tiden opleves på Dansk Arkitektur Centers udstilling ”Hvad gør en by værd at leve i_”. Udstillingen viser ny arkitektur og byudvikling i København, bl.a. i Carlsberg, i Ørestad samt altså i Nordhavnen. Udstillingen er en opdateret og udbygget version af det officielle danske bidrag til den 12. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2010.

Udstillingen åbnede den 10. juni og kan ses frem til den 23. oktober på Dansk Arkitektur Center på Strandgade 27B, København K. Læs mere her

Århusgadekvarterets hjemmeside er opdateret med video, nye billeder osv. Se det hele på  www.nordhavnen.dk/aarhusgade 

Presseinfo:

Kommunikationschef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, M: 2916 0586  

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206