STOR GLÆDE OVER NY BRO

20. januar 2010

Første spadestik til broen, der skal forbinde Teglholmen og Sluseholmen i Københavns Sydhavn, tages i dag. Den længe ventede bro over Teglværksløbet forventes at stå færdig i 2011 - til stor glæde for de 1800 beboerne i kanalbyen på Sluseholmen.

 

Den nye bro er en vej- cykel-. og gangbro og vil få stor betydning for infrastrukturen i Sydhavnen og gøre det nemmere for både beboere og ansatte at komme til og fra Sluseholmen.

”Teglholmsbroen vil sikre bynær sammenhæng og puste liv i Sluseholmen med naturlig adgang til den kommende vandkulturskole på Teglholmen og de havnenære områder på vestsiden af Københavns Havn. Broen vil med andre ord løse et stort infrastrukturelt dilemma for Københavns mest præmierede byplanprojekt. Vi har følt os lidt isoleret, men nu kommer den ventede bro heldigvis snart”, siger Troels Brücker, der har boet på Sluseholmen i 3½ år.

Københavns Kommune er bygherre på broen og det er Hvidt Arkitekter, der i samarbejde med ISC Rådgivende Ingeniører, har vundet projektkonkurrencen om Teglværksbroen.

”Den kommende bro får den succesfulde kanalby på Sluseholmen til at hænge bedre sammen med den resterende by samt den folkeskole, der netop nu er under projektering på Teglholmen. Det vil uden tvivl gøre hverdagen nemmere for beboerne på Sluseholmen, så det er bestemt en glædelig begivenhed. Broen vil også få stor betydning for den kommende byudvikling af Teglholmen, som vil gå i gang i løbet af de kommende år”, siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn, der står for byudviklingen af blandt andet Sluseholmen og Teglholmen.

Det er entreprenørfirmaet C.G. Jensen A/S Glostrup, der skal opføre broen over Teglværksløbet. Den nye vejbro vil forbinde Sluseholmen og Støberigade, som ligger på henholdsvis Sluseholmen og Teglholmen. Broen bliver cirka 100 meter lang og vil, ligesom Langebro og Knippelsbro, blive oplukkelig, så skibe fortsat kan passere ind og ud af Teglværkshavnen. Den samlede finansiering af broen er vurderet til 67,2 mio. kr., og broen forventes at stå færdig i starten af 2011.

Tidligere var Sluseholmen et industriområde, men i 2005 flyttede de første beboere ind i området, der med stor succes er blevet omdannet til boligområde. I dag er Sluseholmen hjemsted for 1800 københavnere og der er også planer om byudviklingen af Teglholmen. Når Teglholmen er fuldt udbygget, vil den rumme 5.000 boliger af forskellige typer. Mange af boligerne på Teglholmen skal etableres på kunstige øer ligesom på Sluseholmen, som er opført med inspiration fra Java-øen og Borneo-øen i Amsterdam.

Pressekontakt:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586


 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206