ØSTERBRO FÅR NYT BYKVARTER PÅ MARMORMOLEN

15. april 2010

Der var brede smil og høj sol, da overborgmester Frank Jensen tog første spadestik til det nye bykvarter på Marmormolen. Marmormolen er i dag et lukket erhvervsområde i Frihavnen, men alt det ændrer sig i forbindelse med byudviklingen af området. Københavnerne kan se frem til et nyt kvarter på Østerbro med direkte adgang til vandkanten.


Overborgmester Frank Jensen sætter spuns

Med etablering af en såkaldt spuns – i dette tilfælde en enorm jernpæl i vandet ud for Marmormolen - blev byudviklingen af Marmormolen sat i gang af Overborgmester Frank Jensen. Byudviklingen af Marmormolen betyder blandt andet, at københavnerne igen får adgang til vand og kajkant på Østerbro.

”Marmormolen er i sikker havn. Byen rykker ned til vandet og udvikler sig til glæde for alle københavnere. På trods af finanskrise bliver der alene i forbindelse med Marmormolen etableret 4.000 nye arbejdspladser i København,” sagde Overborgmester Frank Jensen i forbindelse med første spadestik.

Marmormolen og Oslofærgen set fra vandsiden

Det første byggeri på Marmormolen er den 28.000 etagemeter store FN-By. Og Marmormolen er meget mere end FN-By. Det er også et nyt boligområde, hotel samt erhverv – bl.a. med LM-Project; Steven Holls spektakulære 2-tårne-projekt, der skal forbinde Langeliniespidsen og Marmormolen.

”Marmormolen bliver samlingssted for samtlige FN-kontorer i Danmark. Her kommer boliger, erhverv og sågar et hotel. Dette nye kvarter vil få en særlig atmosfære og bidrage til at prioritere København som en international by”, sagde bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch, der også var med til at festliggøre det første spadestik på Marmormolen.

Overborgmester Frank Jensen, bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch og adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen

Udviklingen af Marmormolen giver en helt ny åbning ud mod vandet for københavnerne. Og FN-Byen er med til at skabe et internationalt miljø med spændende arkitektur tæt på Københavns centrum. På spidsen af Marmormolen vil desuden blive anlagt et nyt rekreativt område, som uden tvivl vil blive et nyt populært udflugtsmål i København.

Marmormolen udvikles i samarbejde med Nordkranen og SNS Property Finance. LM-Project udvikles tillige sammen med ATP.

Visualisering af Marmormolen med FN-Byen i forgrunden

Som nævnt bliver FN-Byen det første nye byggeri på Marmormolen. By & Havn er bygherre og huset bliver bygget som et energiklasse 1-hus. Energiklasse 1 er en betegnelse for et klimarigtigt hus, som bruger mindre end 50 Kwh pr. m2 pr. år til opvarmning. Der vil være et stort solcellesystem på taget og byggeriet opføres på en ø, som er konstrueret til lejligheden. FN-Byen er tegnet af arkitektfirmaet 3XN, og byggeriet forventes at begynde i 4. kvartal 2010 med indflytning ved årsskiftet 2012/13.

 
"Marmorkage"

Fakta om spuns og spunsvægge:

En spunsvæg er en nedrammet væg i en udgravning, f.eks. til brug ved opdæmning. Det er kraftigt profilerede jernelementer, der nedrammes side om side og til sammen danner en væg. Spuns er f.eks. jernplader eller pæle, der er banket ned i jorden for at holde på denne og forhindre jorden i at skride. Spunsvægge bruges ved udgravninger og opdæmninger. Det kan f.eks. være i forbindelse med konstruktioner, hvor der er gravet et stort hul, som jorden skal forhindres at skride ned i. Det kan som et andet eksempel også være for at forhindre et dæmningsskred på en jernbane eller inddæmning under vand.

Læs mere på www.marmormolen.dk
Pressematerialer - inkl. billeder - findes på www.byoghavn.dk/da-DK/Byomraader/Marmormolen/Presse

For yderligere informationer
Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk