KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BYLIV?

16. november 2010

Alle er enige om, at byliv er vigtigt for den gode by. Men kan investeringer i byliv ligefrem aflæses som sorte tal på bundlinjen? Det vil miljøminister Karen Ellemann (V) nu have regnet på i et fælles projekt med Århus Kommune, Kildebjerg Ry A/S og By & Havn. Projektet har fået navnet ”Byliv der betaler sig”.


Det har selvfølgelig en værdi, når man investerer i attraktive byer, f.eks. med parker, kulturattraktioner, og midlertidige events. Men hvor stor er værdien – og kan den kun måles i glade ansigter? Eller er værdien så kontant, at man kan gøre investorer interesserede i at skabe mere og bedre byliv, fordi det kan betale sig?

Formålet med samarbejdsprojektet er at indhente og samle viden om effekterne ved bylivsinvesteringer samt at udvikle og afprøve metoder til, hvordan man kan vurdere investeringerne. Målgruppen for projektet er developere, grundejere, investorer og kommuner. Altså primært de parter, der træffer beslutninger om investeringer i byens liv.

”Flere og flere vil bo i byerne, og derfor er det vores opgave at sikre, at disse byer får liv, muligheder og i sidste ende tilfredse borgere. Bydele kan i gode tider vokse hurtigt, men livet kommer jo ikke nødvendigvis af sig selv. Det kræver dygtigt arbejde og investeringer. Jeg håber, at projektet vil vise, at det ikke kan betale sig at spare på investeringer i byens liv, men at man tjener på at bygge byer med liv,” siger miljøminister Karen Ellemann.

Danske og internationale undersøgelser har vist, at initiativer som eksempelvis istandsættelse af gader, nye servicefunktioner og herlighedsværdier som skov eller vandudsigt har en positiv effekt på boligpriserne i et område. Undersøgelserne handler i hovedreglen om fysiske anlæg og deres påvirkning på huspriserne. Værdistigninger som følge af events og arrangementer, midlertidige aktiviteter og netværksdannelse er ikke afdækket i samme grad.

I By & Havn har udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer beskæftiget sig med byliv i snart otte år, og hendes erfaring er, at byliv absolut kan betale sig.

”Jeg oplever, at byliv er det nye sort. Alle har en holdning til vigtigheden af et velfungerende byliv. Faktisk i en grad, så bylivet er blevet et mål i sig selv. Dette samarbejdsprojekt vil nuancere diskussionen om, hvordan vi både gøder jorden for det gode byliv og samtidig sikrer, at investeringen kan betale sig,” siger Rikke Faaborg Jarmer.

Som eksempel på et midlertidigt initiativ, der vedligeholder et områdes værdi, nævner hun det urbane idrætsområde PLUG N PLAY i Ørestad Syd. Udviklingen af Ørestad Syd er godt i gang, men det er et stort område, der er en lang tidshorisont og selvfølgelig en del tomme grunde. Derfor tog By & Havn i 2009 initiativ til PLUG N PLAY, som i dag både er et velbesøgt og attraktivt idrætsområde for naboerne i Ørestad og andre københavnere – og samtidig vedligeholder områdets værdi indtil der skal bygges på grunden.

”Men investeringen i byliv handler ikke kun om permanent eller midlertidig infrastruktur. Det handler i høj grad om at involvere, skabe netværk og råderum for de mennesker, der bor, arbejder og bruger de nye bydele. Det skal blive interessant også at få et bud på værdien af denne involvering,” siger Rikke Faaborg Jarmer.

Rikke Faaborg Jarmer understreger, at byliv særligt i nye bydele som f.eks. Ørestad under alle omstændigheder tager tid. Den nye by skal have lov ”at sætte sig”, en kritisk masse af indbyggere skal opbygges, og stedet skal finde sin egen identitet og dyrke sine egne traditioner.

Projektet ventes at være færdigt ved udgangen af 2011.

Yderligere oplysninger:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 29 16 05 86, E: pga@byoghavn.dk  
Holger Bisgaard, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, hobis@blst.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206