HOVEDENTREPRENØR VALGT PÅ P-HUS

2. juli 2010

Davidsen Partnere A/S bliver hovedentreprenør på det nye store p-hus ved Edvard Thomsens Vej i Ørestad. I dag blev kontrakten underskrevet og beboerne i Ørestad kan forvente, at p-huset står færdigt i løbet af efteråret 2011.


Med alle underskrifter på plads er det nu en realitet, at Davidsen Partnere A/S bliver hovedentreprenør på p-huset i Ørestad. Parkeringshuset får plads til ca. 740 biler og imødekommer dermed et stigende ønske fra beboerne i området om flere parkeringspladser.

”Vi mener nu, at der er et tilstrækkeligt stort beboergrundlag til at bygge endnu et p-hus i Ørestad City – og Edward Thomsens Vej ligger godt centralt placeret i bydelen. Vi ser frem til samarbejdet med Davidsen Partnere,” siger Hans Vasehus Madsen, havnebygmester og infrastrukturchef i By & Havn og ansvarlig for bygningen af det nye p-hus.

P-huset kommer til at ligge overfor byggeriet Golf Park 2 og lige ved siden af kollegiet Signalhuset på Arne Jacobsens Allé.

Davidsen Partneres opgave bliver som hovedentreprenør at styre projektet gennem udførelsesfasen, hvor de forskellige fagentrepriser skal koordineres i forhold til hinanden.

Hovedparten af arbejdet ligger i opførelsen af råhuset (betonelementbyggeri), og herunder særligt den cirkulære konstruktion med sammenflettede op- og nedkørselsramper. Herudover skal råhuset beklædes med facadeplader som skaber et skovmotiv, og der skal indarbejdes et brugervenligt parkeringssystem, som sikrer en optimal udnyttelse af de mange parkeringspladser til borgere, medarbejdere og erhvervsdrivende i lokalområdet.

I tilknytning til selve parkeringshuset, opføres også nogle kontorfaciliteter som skal anvendes af By & Havns egen parkeringsafdeling. Det bliver på disse kontorer man skal henvende sig, hvis man som parkeringskunde hos By & Havn, har forhold man gerne vil have drøftet. Her ud over etableres der også nogle lokaler til lager og maskinpark for By & Havns driftsfolk, som i hverdagen sørger for græsslåning, snerydning mv. i Ørestad.

Selve anlægsarbejdet forventes at starte i løbet af juli måned, og er planlagt til at være færdiggjort i løbet af efteråret 2011.

Parkering i Ørestad
Når der i dag bygges nye bydele, er der i lokalplanen et krav om, at man også skal etablere et vist antal parkeringspladser og de skal primært etableres i p-konstruktion. I Ørestad skal der, i de fleste områder, bygges én p-plads pr. 200 m2 byggeri. Det betyder i praksis, at bydelens erhverv og bydelens beboere skal deles om pladserne. Dermed bruger beboerne pladserne om aftenen/natten og de, der kommer til bydelen for at arbejde, kan bruge p-pladserne i dagtimerne.

By & Havn har valgt at imødekomme kommunens parkeringskrav ved at bygge centralt beliggende p-huse i bydelen, så der kun findes ganske lidt parkering på veje og i byrum. Enkelte steder kan man stadig finde parkeringsanlæg på terræn, men denne løsning er kun midlertidig, dog med undtagelse af gæste-parkeringen på Edvard Thomsens Allé. Ved at anlægge fælles p-anlæg friholdes de enkelte ejendomme fra finansiering af etablering og drift af p-anlæggene. Det optimerer udnyttelsen af parkeringspladserne, sikrer den bedste samlede økonomi og sikrer ikke mindst, at det er de beboere, som har bil, der betaler for de fælles p-anlæg.

Det nye p-hus i Ørestad vil blive ejet og drevet af By & Havn, ligesom det er tilfældet med bydelens øvrige to p-huse ved henholdsvis gymnasiet og i VM-Bjerget.

Fakta om det nye p-hus på Edward Thomsens Vej:

  • Grundplanet bliver ca. 35 x 80 meter i 8 etager 
  • Op- og nedkørsel sker via cirkelformede spiraler placeret inde i p-huset 
  • P-huset bliver naturligt ventileret. Dermed spares der på energiforbruget i huset 
  • P-huset vil få installeret LED-lys, der ligeledes til gavn for miljøet 
  • P-huset opføres som betonelement byggeri henover den eksisterende transformerstation 
  • På terræn op ad den eksisterende transformerstation skal desuden bygges ca. 500 m2 kontor og lagerfaciliteter, som By & Havn selv skal anvende til drift og materiel 
  • Facadebeklædningen bliver hvide overfladebehandlede aluminiumsplader. Pladerne udstanses med to forskellige hul-størrelser. Udover at skabe et visuelt udtryk på facaden, vil udstansningen også sikre tilstrækkelig facadeåbning til en naturlig ventilation i huset

Pressekontakt:
Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206