Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Regnskabsmeddelelse

26. august 2010

By & Havn fik i 1. halvår af 2010 et resultat før skat og markedsværdiregulering af gælden på 1 mio. kr. Re-sultatet er på niveau med det forventede og en væsentlig forbedring i forhold til 2009. Nettoomsætningen er i forhold til 2009 steget med 3 pct.


Selskabet blev i 2007 stiftet med en stor rentebærende gæld. Gælden udgjorde den 30. juni 2010 14,8 mia. kr.

Det faldende renteniveau i 2010 har betydet, at resultatet er blevet belastet med en negativ markedsværdi-regulering af gælden på i alt 424 mio. kr. Markedsværdireguleringen får ingen betydning for selskabets cash flow og langsigtede økonomi, hvis lånene beholdes til udløb. Det samlede resultat inkl. skat og markedsværdiregulering af gælden samt skat er på minus 428 mio. kr.

Der er i 1. halvår af 2010 ikke gennemført konkrete salg, og med de nuværende markedsforhold ventes der ikke gennemført salg før 2012. Forberedelserne til etablering af kontorfaciliteter til FN på Marmormolen, den såkaldte FN-By (Campus 1), samt etableringen af nye lagerfaciliteter til Unicef (Campus 2) er gennemført i 1. halvår 2010.

I Ørestad fortsætter arbejdet med at færdiggøre infrastrukturen, herunder park-områder mv. I 2. halvår af 2010 igangsættes etableringen af endnu et parkeringshus ved Edvard Thomsens vej.

I 1. halvår af 2010 er undersøgelserne og planlægningen af en ny krydstogtkaj fortsat. Den nye krydstogtkaj ventes klar til krydstogtsæsonen i 2013.

For hele 2010 ventes et begrænset positivt resultat før markedsværdireguleringen af gælden. Egenkapitalen udgjorde ved halvårsskiftet -1,6 mia. kr. Selskabets egenkapital skal ses i lyset af en samlet balance på godt 13 mia. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i 2007. Det er stadig By & Havns for-ventning, at egenkapitalen vil blive genskabt på det oprindelige niveau inden for en kortere årrække.


For yderligere informationer
Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

 


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206