ENTREPRISEKONTRAKT PÅ UNICEFS VERDENSLAGER I NORDHAVNEN

23. juli 2010

By & Havn har underskrevet to entreprisekontrakter på Unicefs nye verdenslager, der kommer til at ligge i Nordhavnen nord for Skudeløbet. E. Pihl & Søn A.S. skal stå for selve byggeriet, mens SSI Schäfer A/S skal stå for maskindelen i det højteknologiske verdenslager.

 

Der er reelt tale om en totalentreprisekontrakt og en maskinleverance, idet E. Pihl & Søn A.S. skal bygge et konventionelt lager med tilhørende lageradministration samt fundament for et højlager, mens SSI Schäfer A/S skal levere et fuldautomatisk robotstyret højlager, et automatisk pakkeri og en klimaskærm til højlageret.

Lageret kommer til at bestå af:

  • et ca. 9.100 kvadratmeter og 24 meter højt højlager, der skal kunne rumme minimum 36.000 stk. US eller EUR-paller
  • et 9.700 kvadratmeter og 8 meter højt konventionelt lager, der skal rumme sektioner for modtagelse, pakkeri og forsendelse samt en sektion på ca. 3.000 kvadratmeter til opbevaring af paller 
  • I forbindelse med det konventionelle lager etableres værksteder, kølerum og lageradministration på ca. 1.100 kvadratmeter. Lageradministrationen opføres på taget af lageret i lavenergiklasse 1
  • projektet omfatter endvidere etablering af faste belægninger, adgangsveje, pladser, græsarealer etc., i alt 28.000 kvadratmeter. Den samlede byggegrund udgør i alt ca. 58.500 kvadratmeter

Forud for underskrivelsen af kontrakterne er der sket en prækvalifikation af entreprenører (EU-udbud), som blev gennemført i primo 2010.

 
By & Havn modtog på det tidspunkt 26 anmodninger om prækvalifikation på bygningsentreprisen og seks på maskinleverancen. Heraf blev fem entreprenører udvalgt til at afgive tilbud på hver af opgaverne.

By & Havn er bygherre på byggeriet af verdenslageret i Nordhavnen. Når det står færdigt 1. januar 2012 udlejer By & Havn lageret til Udenrigsministeriet, som fremlejer til FN organisationen Unicef.

Det nuværende Unicef verdenslager ligger på Marmormolen nær Nordhavn Station. Marmormolen er i dag et lukket erhvervsområde, men dette ændrer sig i forbindelse med byudviklingen af området. Københavnerne kan se frem til, at Marmormolen bliver et nyt kvarter på Østerbro med direkte adgang til vandkanten.

Yderligere information:

Michael Soetmann
T: 3376 9800
E: mso@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206