DEN LILLE HAVFRUE TILBAGE PÅ LANGELINIE - NÆSTEN

29. april 2010

Siden den 28. marts har Den Lille Havfrues plads på Langelinie været tom. Hun er som bekendt rejst til Kina for at promovere Danmark i forbindelse med EXPO i Shanghai. Men derfor skal hverken turister eller københavnerne helt undvære hende i København.


På foranledning af Ny Carlsberg Fondet vil den kinesiske kunster Ai Weiwei opføre et værk på Langelinie i den periode, hvor Den Lille Havfrue er udlånt til EXPO i Shanghai. Ai Weiwei er i Danmark mest kendt for det imponerende olympiske stadion, der blev bygget i forbindelse med OL i Bejing i 2008 - den såkaldte ”Fuglerede”.

Ai Weiweis nyeste værk, der skal erstatte Den Lille Havfrue på Langelinie, er en større videoinstallation, der med live transmission fra Kina til Danmark, registrerer, dokumenterer og artikulerer de bevægelser og forandringer, som finder sted over de måneder, hvor havfruen er bortrejst. I den danske pavillon i Shanghai placeres et kamera, som filmer Den Lille Havfrue og via webforbindelse sendes live billeder til en kæmpe fladskærm opstillet tæt ved den Lille Havfrues gamle plads.

Mr. Ai Weiwei siger:

“Den lille havfrue er et meget gammelt kulturelt ikon, men i vores samtid er den ved igen at blive et symbol. Ved at flytte den fra dens oprindelige position og ændre dens kulturelle omgivelser rejses der spørgsmål om, hvordan vi opfatter vores kulturarv og historiske værdier, og hvordan disse værdier kan ændre sig i nye sammenhænge. Når man beskæftiger sig med det opståede tomrum og erstatter den originale Havfrue med et virtuelt billede via et internetbaseret overvågningskamera, opstår der et helt nyt sæt af muligheder. Traditionelle kinesiske medier – aviser og tv – ville aldrig nævne mit navn i forbindelse med dette projekt. Det er et faktum, som viser, at kunsten også må forholde sig til en politisk og en menneskelig vurdering. Udeladelsen eller tomrummet er ikke til at komme uden om.”

Kunstneren Ai Weiwei vil, udover opstillingen med live transmissionen, også dokumentere havfruens rejse fra København til Shanghai. Fra hun forlod sin plads på Langelinie til hun blev offentliggjort i den danske EXPO-pavillon i Shanghai.

Det er By & Havns driftsafdeling, der de seneste dage har hjulpet den kinesiske delegation med at etablere værket på Langelinie.

”Kineserne blev lidt forsinkede af askeskyen, så vi har haft travlt de seneste par dage. Men vi har haft et meget fint samarbejde om at sætte den enorme skærm op. Den vejer 1,5 tons og skal holde til lidt af hvert, når den skal stå ude i vind og vejr helt til november,” siger driftschef i By & Havn Gert Kondrup.

Installationen på Langelinie vil åbne kl. 3.30 lørdag morgen den 1. maj, samtidigt med at pavillonerne på EXPO 2010 i Shanghai åbner.

På grund af den store tidsforskel mellem Danmark og Kina vil der være tidspunkter af døgnet hvor pavillonen er lukket og mørklagt. På disse tidspunkter vil live transmissionen fra Shanghai til Langelinie blive erstattet af billeder af havfruens rejse fra København til Shanghai.

Fakta om videoinstallationen:

Videoinstallationen opstilles på Langelinie tæt på det sted, hvor Den Lille Havfrue sidder i dag og er en opstilling bestående af en udendørs LED skærm på hele 4,8 meter gange 2,9 meter.

Skærmen stilles på et fundament bestående af to fodsøjler udformet i beton eller stål.

For at opnå det mest optimale skærmbillede placeres skærmen mindst 11 meter fra iagttageren, dvs. ca. 8 meter ud i vandet målt fra vandkanten.

Videoinstallation tilkobles webforbindelse til overførsel af data fra Shanghai.

For yderligere oplysninger om Den Lille Havfrue og den danske pavillon: www.EXPO2010.dk

For yderligere informationer:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206