UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S - REGNSKABSMEDDELELSE

28. august 2009

Regnskabsmeddelelse


Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 1. halvår 2009 et underskud før markedsværdiregulering af gæld på 459 mio. kr. mod et overskud i 1. halvår 2008 på 37 mio. kr. Resultatet indeholder en væsentlig nedskrivning af investeringsejendommene på grund af ændrede momsregler. Uden ændrede momsregler ville der have været et overskud på 85 mio. kr. Resultatet er præget af den fortsatte økonomiske krise, som især har ramt ejendomsmarkedet, men også har haft en negativ indflydelse på de øvrige segmenter havnedrift, parkering og udlejning.

Selskabets egenkapital er pr. 30. juni 2009 -1.001 mio. kr., der skal ses i forhold til en egenkapital ved årsskiftet på -502 mio. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved stiftelsen den 1. januar 2007. Koncernens balancesum udgør 14,3 mia. kr.

Den økonomiske krise forventes at fortsætte de kommende år, hvilket påvirker resultatet i negativ retning. I 2009 forventes et underskud før markedsværdiregulering af gæld på ca. 475 mio. kr. Selskabet forventer imidlertid, målt på en 10-årig tidshorisont, at få en stigende egenkapital. Efterspørgslen efter ejendomme vil variere fra år til år, og derfor må selskabets resultater og værdiskabelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling. Selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller som i Ørestad med en enestående moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder.

Læs hele By & Havns halvårsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi

For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206