HØRING OM MARMORMOLE-PROJEKTET

2. juni 2009

Lokalplanforslaget for Marmormolen II, som lokalplanen er navngivet, blev behandlet i Københavns Borgerrepræsentation torsdag den 28. maj. Dermed lød startskuddet til næste fase af den offentlige høringsproces af det spektakulære byggeri på Marmormolen. Den offentlige høring begynder i juni.

 

 


I dag er Marmormolen en del af havnens erhvervsområde i Frihavnen, hvor UNICEF blandt andet har sit store lager, og hvor der kun er begrænset offentlig adgang. Men det er snart fortid. Området skal i stedet udvikles til et levende by-område med boliger, hotel, erhverv, FN-By og adgang til udsigt og havkant.


Det er tegnestuen 3XN, der - for By & Havn - har tegnet de overordnede linjer for området, og det er den verdensberømte arkitekt Steven Holl, der har vundet arkitektkonkurrencen om udformningen af de to højhuse på henholdsvis Langeliniespidsen og Marmormolen. De to tårne skal forbindes af en gang- og cykebro i 65 m. højde. Alt i alt et spektakulært projekt, der nu er i politisk proces og efterfølgende kommer i offentlig høring fra juni og henover sommeren.


"Jeg er meget spændt på byggeriet på Marmormolen, det bliver arkitektonisk både spektakulært og interessant. Det er afgørende for mig, at der på dette sted i byen skabes et attraktivt, åbent og tilgængeligt sted, hvor alle københavnere kan komme. Det skaber vi med fokus både på bygningsarkitekturen og landskabsarkitekturen ved at det er let at komme omkring og at omgivelserne er trygge, velholdte, rene og grønne, så vi får lyst til at opholde os der. Vi skal kort sagt skabe et attraktivt byrum på Marmormolen”, siger Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam.


Også politisk ordfører for Soc.dem og medlem af teknik- og miljøudvalget Anne Vang er glad for projektet:

”For mig har det især været vigtigt med direkte adgang til vandet fra Østerbro. København er en havneby - og vand har et fantastisk rekreativt potentiale. Det skal selvfølgelig komme københavnerne til gode. Især området alleryderst på molen glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til et flot vartegn ved indsejlingen til København”, siger Anne Vang.

Det er By & Havn, der står for byudviklingen på Marmormolen og adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen ser frem til realisering af de mange planer

”Vi er meget stolte af projektet, der skaber et levende og attraktivt byområde, på et areal, hvor der i dag kun er begrænset offentlig adgang. Vi har løbende været i dialog med naboer og andre interesserede og det har været en meget positiv dialog, der uden tvivl har beriget det ambitiøse og meget komplekse projekt. Vi glæder os nu til, at realisere projektet sammen med vores samarbejdspartnere ATP, Nordkranen A/S og SNS Property Finance”, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen.


Udover selve lokalplansforslaget, er der også tilknyttet en miljøredegørelse til lokalplanforslaget, som dels belyser Steven Holl-projektes tårnes påvirkning af omgivelserne og dels omgivelsernes påvirkning af lokalplanområdet.

Ifølge planen tages første spadestik i 2010.

Presseinfo: Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586