BY & HAVN FORVENTER POSITIV EGENKAPITEL I LØBET AF FEM ÅR

2. juli 2009

Som én af landet største jordejere har finanskrisen og den efterfølgende krise på ejendomsmarkedet også ramt By & Havn. Grundsalget er gået i stå, og selskabet har i dag en negativ egenkapital. Selskabet forventer, at egenkapitalen igen er positiv i løbet af fem år.

Som det fremgår af selskabets regnskab for 2008, der blev offentliggjort tilbage i april 2009, har selskabet en negativ egenkapital. Selskabet regner med at være i plus igen i løbet af få år, uden det bliver nødvendig med penge fra ejerne.  

By & Havn er ejet af den danske stat og Københavns kommune, og selskabets samfundsopgave er at udvikle spændende bydele ved havnen og på fælleden. Udviklingen af København bidrager bl.a. til at tiltrække internationale investeringer til hovedstaden og dermed til at bevare Københavns gunstige konkurrencesituation i forhold til andre storbyer. Selskabet forventer i tillæg hertil, at skatteydere på længere sigt vil tjene på selskabet.

”By & Havn er et konjunkturfølsomt selskab, der naturligvis også er ramt af krisen på ejendomsmarkedet. Salget af grunde er lige nu gået i stå – og det er der ikke noget mærkeligt i. Kriser varer ikke evigt, og heldigvis agerer selskabet på den lange bane”, siger økonomidirektør i By & Havn, Michael Soetmann.

By & Havn, der står bl.a. for udviklingen af Ørestad, har pr. 1. januar 2009 solgt ca. 1.500.000 etagemeter byggeret i bydelen - svarende til halvdelen af hele Ørestad. Ca. 20 % af det solgte areal er færdiggjort, og der er 12 byggerier under opførelse. Dermed er udviklingen af Ørestad langt forud for den oprindelige tidsplan – bl.a. takket være nogle gode år 2005 og 2006.

”Efterspørgslen efter ejendomme vil variere fra år til år, og derfor må By & Havns resultater og værdiskabelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling. Selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller, som i Ørestad, med en kombination af enestående moderne infrastruktur og beliggenhed ved store grønne områder", siger Michael Soetmann.  

Selskabets gæld optages i henhold til regnskabspraksis til markedsværdi. Som følge af det faldende renteniveau steg markedsværdien af den del af gælden, der er fastforrentet. Således var der i 2008 en negativ markedsværdiregulering på 838 mio. kr. mod en positiv markedsværdiregulering af gælden på 645 mio. kr. i 2007. Markedsværdireguleringen har, når gælden holdes til udløb, hverken konsekvenser for den fremtidige pengestrøm eller tilbagebetalingstid.


For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206