SCREENING AF PLACERINGSMULIGHEDER FOR CONTAINERTERMINAL

28. maj 2009

Som led i By & Havns og Københavns Kommunes byudvikling af Nordhavnen skal der træffes beslutning om placeringen af containerterminalen ved Levantkaj. Støjlovgivningen omkring denne type erhverv sætter væsentlige begrænsninger for byudviklingen, såfremt terminalens nuværende placering fastholdes.


Københavns Kommune, Transportministeriet og By & Havn har haft nedsat en arbejdsgruppe, som skulle opstille en vision for den fremtidige havnedrift i København, foretage en vurdering af muligheden for placering af havnedriften i København og analysere behov og krav til den fremtidige placering af containerterminal herunder alternativer til den nuværende placering. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og afleveret denne rapport (PDF).

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206