NORDHAVNEN MED I STOR EUROPÆISK ARKITEKTKONKURRENCE

19. januar 2009

Nordhavnen er med, når 63 europæiske byer og 19 lande i dag skylder EUROPAN i gang for 10. gang. EUROPAN er Europas største og ældste konkurrencesamarbejde for arkitekter under 40 år og har gennem tiderne præsenteret helt nye og utraditionelle ideer til byplanlægning og arkitektur i Europa.

 


Det er anden gang, Københavns Kommune og By og Havn deltager i EUROPAN. Denne gang er det med ønsket om nye ideer til en designstrategi i Nordhavnen. Øvelsen går i alt sin enkelhed ud på at integrere vand og land. I årene fremover skal Nordhavn omdannes fra industriel havn til et venligt og mangfoldigt bykvarter i tæt relation til vandet.

”Vi deltager med et meget spændende projekt – nemlig hvordan grænsen mellem vand og land skal udformes. Og det er jo netop én af de helt store udfordringer, når et havneområde som f.eks. Nordhavnen skal omdannes til by. Opgaven er meget åbent formuleret, og vi har store forventninger til de unge europæiske arkitekters formåen”, siger byplanchef i By & Havn, Rita Justesen.

Opgaven er at formulere en strategi for omdannelse af kajstrækninger, der hidtil har været anvendt til havneformål, til byrum af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Især for overgangen mellem land og vand. Strategien skal behandle forskellige urbane situationer i Indre Nordhavn – f.eks. ved en kanal, et bassin eller ud til det åbne hav. Det er op til deltagerne at opstille betingelser for strategien, eksempelvis forskellige afstande mellem terræn og vandflade, udstrækning og anvendelse af promenadestrækninger, anvendelse og placering af tilgrænsende bygninger og selve vandfladens anvendelse.

Deltagerne får udpeget et særligt område, Nordbassinet i Indre Nordhavn, men da der er adskillige kajstrækninger i Nordhavnen, kan det ikke udelukkes at ideerne bruges andre steder i området.

Udover By & Havn og Københavns Kommune har yderligere fire danske kommuner meldt sig til EUROPAN konkurrencen med et projekt. De øvrige danske kommuner er: Århus, Kolding, Sønderborg og Langeland.

Selve konkurrencen løber frem til 29. juni 2009, resultatet offentliggøres den 18. januar 2010 og markeres ved et samlet forum for alle kommuner og vindere i maj 2010.

By & Havn har deltaget én gang før – det var med en stor grund i Ørestad Syd. Dengang fik man 36 forslag, hvilket var meget tilfredsstillende. Det var en ung spansk arkitekt, Eva Garcia Luque, der vandt med en nyskabende fortolkning af middelalderbyen i København. Både By & Havn og dommerkomitéen er fortsat meget glade for Eva Luque Garcias vinderprojekt fra EUROPAN 9. Planen er stadig, at projektet skal videreudvikles, når de økonomiske konjunkturer er til det.

EUROPAN er støttet af Kulturministeriet og Akademisk Arkitektforening. Sekretariatet for EUROPAN Denmark varetages af Dansk Arkitektur Center (DAC).
EUROPAN gennemføres i tæt samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.

Læs mere om Nordhavnen, om konkurrencegrundene og deltagelse i konkurrencen på www.dac.dk/europan og www.europan-europe.com/e10

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206