KOM OG SE PLANERNE FOR FREMTIDENS NORDHAVN

18. marts 2009

Først var der 180, så var der tre – nu er der valgt ét projekt, som skal danne grundlag for, hvordan Nordhavnen skal se ud i fremtiden. Forslaget, NORDHOLMENE URBAN DELTA, vises frem mandag den 23. marts og alle er velkomne til at komme at se, undersøge og spørge ind til projektet, der viser den struktur og de principper, som vil gælde for den fremtidige byudvikling af området.

 

Med valget af projektet er de overordnede strukturerende elementer og en stribe principper og retningslinier lagt fast. F.eks. princippet om en relativ lav by, som vi kender det fra København i dag. Det vil sige 5-6 etagers bebyggelse med strategisk placerede højhuse. Den ret lave bebyggelse vil dække størstedelen af Nordhavnen, mens der placeres attraktive grønne arealer langs vandet. Dernæst princippet om en højbane metro, der vil give optimal infrastruktur og gøre den bæredygtige transport synlig i det offentlige rum, samt princippet om, at byen skal være ”en 5 minutters by”. Det vil sige kort afstand til alt.

I det videre arbejde vil det blive præciseret, hvordan byrum og bygninger rent faktisk skal indrettes og udformes, men fortsat på et principielt niveau. Der skal være plads til udvikling og indpasning af nye tendenser gennem den lange udviklingsperiode.

”Det er nu, at vi lægger rammerne for de næste mange års byudvikling i Nordhavnen. Og der hviler et stort ansvar på vores skuldre. Kunsten er at skabe rammerne for det uplanlagte. Det vil sige, at skabe rammer for liv – uden at rammerne skal være så faste, at vi ikke kan tilpasse os nye behov og muligheder”, siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Det er By & Havn, der i samarbejde med Københavns Kommune, står for udviklingen af Nordhavnen. Og det er Cobe, Sleth og Rambøll, der med projektet NORDHOLMENE URBAN DELTA skal være rådgiver for den videre proces. Også Polyform, der også vandt en førsteplads med forslaget, NORDRE FRIKVARTER, er med i rådgiverteamet på grund af deres forslags kvalitative arkitektoniske bearbejdninger.

Der er mulighed for at se og høre meget mere mandag den 23. marts. Der vil samtidig være mulighed for at tale med rådgiverne og repræsentanter fra By & Havn.

Udviklingen af Nordhavnen er med sine 200 ha Skandinaviens største byudviklingsprojekt. Den overordnede vision for Nordhavnen er, at det skal være fremtidens bæredygtige by. Bydelen ventes udviklet over de kommende 40-50 år.

Hvornår: mandag den 23. marts kl. 14-19
Hvor: Det Fritliggende Pakhus, Nordre Toldbod 12, København K

For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn

T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206