STABILE INDTÆGTER TRODS KRISE

18. februar 2009

Krydstogtsgæster og færgetrafik giver gode penge i kassen. By & Havns datterselskab Copenhagen Malmø Port har netop offentliggjort deres årsregnskab, og det er det hidtil bedste resultat i selskabets historie. Resultatet er med til at sikre stabile indtægter i By & Havns samlede regnskab.

 

2008 blev et godt år for Copenhagen Malmö Port (CMP). Det dansk-svenske havneselskab opnåede i 2008 et overskud før skat på 181 mio. SEK (ca. 140 mio. DKK), svarende til en vækst på 24 procent i forhold til året før. Omsætningen steg med syv procent til 784 mio. SEK (ca. 610 mio. DKK).

 

CMP havde i 2008 flere krydstogtskibe og mere færgetrafik, mens især omsætningen af biler og byggematerialer faldt. Samlet lå godsomsætningen på 18 mio. tons eller 1 procent under året før.

Dermed er CMP med til at sikre stabile indtægter til By & Havn. Udover indtjeningen fra CMP har udviklingsselskabet også betydelige indtægter fra udlejningsvirksomhed i bl.a. Nordhavnen, og økonomidirektør i By & Havn, Michael Soetmann hilser naturligvis overskuddet i CMP velkommen:


”Det pæne overskud fra Copenhagen Malmö Port samt By & Havns indtjening på udlejningsejendomme er væsentlige indtægtskilder i By & Havns samlede regnskab. Vi arbejder for at skabe levende bydele, som er gode at bo og arbejde i. Salg af bygge-retter og etablering af nye bydele tager tid, og derfor er det godt med andre indtægter, når vi - som i dag – er inde i en afmatningsperiode”, siger økonomidirektør i By & Havn, Michael Soetmann.

CMP’s økonomiske resultat ligger i positiv forlængelse af de foregående år. Siden etableringen i 2001 er omsætningen øget med 69 procent og resultatet er mangedoblet. Fremgangen i omsætning og resultat kan også sammenholdes med, at der i samme periode er kommet 8 procent mere personale.

"Resultatet må betegnes som meget tilfredsstillende, når man tænker på det markante konjunkturskifte i sidste del af 2008. I forhold til tidligere år er 2008-resultatet vores hidtil bedste resultat", siger Lars Karlsson, adm. direktør for CMP, der aflægger sit ottende og sidste regnskab for CMP. På virksomhedens generalforsamling den 3. april 2009 overtager 46-årige Johan Röstin posten som adm. direktør.

 

De ændrede konjunkturer inden for transport og logistik påvirker CMP i negativ retning, men omsætningen ventes at holde sig på nogenlunde samme niveau i det kommende år. Kun et enkelt forretningsområde (krydstogt), ventes at vokse markant i 2009. Der er i år anmeldt 330 krydstogtskibe mod 301 skibe i 2008.

Læs mere på CMPs hjemmeside

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard,

T: +45 29 16 05 86.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206