HAVNEBUS TIL SLUSEHOLMEN

16. april 2009

De 2.000 beboere i det nye byudviklingsområde på Sluseholmen får snart mulighed for at komme hurtigt til Københavns City via havnebusser.

 

Trafikselskabet Movia er netop gået i gang med at forberede et udbud med havnebusser, der ifølge planen skal sejle hver halve time i myldretiden, samt én gang i timen i de øvrige dagtimer.

Det er et flertal på i Københavns Borgerrepræsentation, der vil forbedre den kollektive trafik til søs med hurtige forbindelser mellem København City og de nye boligområder i f.eks. Teglholmen og Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Samtidig skal det undersøges, om havnebusserne på den nye linje også kan betjene Fisketorvet og Islands Brygge.

De første beboere flyttede ind på Sluseholmen i 2006. Lejlighederne er for de flestes vedkommende karakteriseret ved, at ligge helt ud til vandoverfladen. Den særlige beliggenhed har været en af de medvirkende faktorer til, at det er svært at indsætte almindelige busser i området. Ifølge Movias områdechef for Storkøbenhavn, Torsten Rasmussen, kan en traditionel 12-meter bus godt komme ind i det nye boligområde. Men den kan ikke komme ud igen, da der ikke er vendemuligheder for så store køretøjer. Derfor kan en, så at sige, almindelig busrute først komme på tale, når der i 2011 åbner en planlagt bro mellem Sluseholmen og Teglholmen.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206