UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S - REGNSKABSMEDDELELSE

2. april 2009

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 2008 haft et underskud på 349 mio. kr. før markedsværdiregulering af gæld mod et underskud i 2007 på 343 mio. kr. Resultatet skyldes primært den økonomiske recession, som især har ramt ejendomsmarkedet og kapitalmarkedet, og det er ikke tilfredsstillende. Recessionen har ført til, at værdiskabelsen inden for arealudvikling har været beskeden og langt fra tilstrækkelig til at kunne opveje selskabets høje renteudgifter.

 

Selskabet har haft et overskud på den primære drift på 198 mio. kr. mod et overskud i 2007 på 187 mio. kr. Det positive resultat hænger især sammen med overskud på selskabets udlejningsforretning og havnedrift. Endvidere har den fortsatte udvikling af selskabets arealer bidraget til værdiskabelsen inden for arealudvikling.

Selskabets gæld optages i regnskabet i henhold til regnskabspraksis til markedsværdi. Som følge af det faldende renteniveau steg markedsværdien af den del af gælden, der er fastforrentet. Således var der i 2008 en negativ markedsværdiregulering på 838 mio. kr. mod en positiv markedsværdiregulering af gælden på 645 mio. kr. i 2007. Markedsværdireguleringen har hverken konsekvenser for den fremtidige pengestrøm eller tilbagebetalingstid, når gælden holdes til udløb.

Den økonomiske recession forventes at fortsætte de kommende år, hvilket påvirker By & Havns resultat i negativ retning. Selskabet forventer et underskud i 2009 før markedsværdiregulering af gæld i samme størrelsesorden som i 2008. Heri er der ikke taget hensyn til planerne om at indføre moms på levering af fast ejendom, hvilket vil reducere værdien af selskabets investeringsejendomme. Selskabet forventer imidlertid over de kommende 10 år at få en stigende egenkapital og en reduktion i den nuværende gæld.

I et længere tidsperspektiv vil efterspørgslen efter ejendomme variere fra år til år, og derfor må By & Havns resultater og værdiskabelse vurderes i dette perspektiv. Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling. Selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller, som i Ørestad, med en enestående moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder.


Læs hele By & Havns årsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi


 


For yderligere informationer

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206