10 års eneret på dagligvarehandel i Ørestad Syd er lovlig

4. november 2008

Konkurrenceankenævnet har i dag slået fast, at det ikke vil medføre en mærkbar begrænsning af konkurrencen, at Udviklingsselskabet By og Havn I/S tildeler ti års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd.

 

Baggrunden for at tildele en tidsbegrænset eneret til dagligvarehandel er, at By & Havn allerede på et tidligt tidspunkt ønsker dagligvarehandel i Ørestad Syd som en del af et sprudlende byliv. Ved at tildele en eneret håber selskabet, at kunne ”skubbe lidt bagpå”, så bylivet kommer lidt før end ellers.

Afgørelsen er en stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2008, hvor Rådet fandt, at eneretten ikke har til formål eller følge at begrænse konkurrencen i tilstrækkelig grad til, at eneretten er forbudt efter konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Ankenævnet udtaler endvidere, at den nævnte eneret ikke kan antages at have til følge at begrænse konkurrencen med den fornødne mærkbarhed.

Kendelsen fra Konkurrenceankenævnet findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk under konkurrenceområdet/kendelser.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206