Godt nyt for Marmormolen og Langeliniespidsen

3. oktober 2008

I dag, fredag den 3. oktober, afsluttes arkitektkonkurrencen for tårnene og broen mellem Marmormolen og Langeliniespidsen – det såkaldte LM Project. Nu træder dommerkomiteen sammen og vinderen offentliggøres den 31. oktober.

Med udviklingen af arealerne omkring Marmormolen og spidsen af Langelinie åbnes endnu et havneområde for københavnerne. Oktober er arbejdsmåned for dommerkomité og rådgivere, og vinderen offentliggøres fredag den 31. oktober kl. 14.00. Udstillingen af de seks projektforslag bliver offentlig tilgængelig i en kort periode omkring det tidspunkt, hvor vinderforslaget findes.

”Med gennemførelsen af konkurrencen om de to tårne, broen og spidserne på Marmormolen og Langelinie er vi kommet er stort skridt nærmere realiseringen af planerne for byudvikling af Marmormolen og spidsen af Langelinie,” siger adm. direktør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen, der glæder sig til at se de indkomne forslag.

Det gør ATP Ejendomme, der står for byggeriet på Langeliniespidsen, naturligvis også. Direktør Michael Nielsen siger:

"Jeg er spændt på at se de indkomne forslag fra arkitekterne.Det er jo en unik placering og en enestående chance for at bygge noget særligt til glæde for alle besøgende på Langelinie og Marmormolen."

De seks prækvalificrede arkitekter, der siden maj måned har haft fokus rettet mod at løse opgaven er: BRT Architekten (Tyskland), Steven Holl Architects (USA), 3XN (Danmark), C. F. Møller (Danmark), Arkitema (Danmark), Heneghan.peng (Irland).

I masterplanen for Marmormolen planlægges der op til160.000 etagemeter byggeri. Området skal blandt andet bestå af en FN-by, en bro til fodgængere og cyklister mellem Langelinie og Marmormolen, højhuse og et antal boliger. Samtidig opfordres københavnerne til at komme med ideer til projektet – læs mere på www.marmormolen.dk, hvor du også kan læse om borgermødet den 3. november, hvor alle interesserede borgere opfordres til at møde op.

Der vil desuden være mulighed for at se alle seks forslag på en udstilling i slutningen af oktober og begyndelsen af november.

Arkitekternes indkomne forslag skal ikke kun ses isoleret, men skal også bidrage til den endelige masterplan og ikke mindst være input til lokalplanen - et arbejde der allerede er godt på vej, og hvor målet stadig er en lokalplan inden udgangen af 2009. Lokalplanen bliver blandt andet sendt i offentlig høring i foråret 2009, inden den vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. Læs mere om hvordan du kan få indflydelse på lokalplanen på www.kk.dk/marmormolen.


Presseinfo:

Pressechef for By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Direktør i ATP Ejendomme, Michael Nielsen, T: 3336 6161


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206