Åben international idekonkurrence

27. maj 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udskrev den 27. maj en åben international idékonkurrence om Nordhavnen - et af de største og mest ambitiøse metropol-udviklingsprojekter i Skandinavien i de kommende år.

 

Vinderen af konkurrencen får til opgave at kvalificere bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn til et sådan niveau, at planen kan danne grundlag for udarbejdelse af et plangrundlag. Derudover vil vinderen kunne fungere som rådgiver for By & Havn i den efterfølgende planproces.

”Vi håber, at både danske og udenlandske byplanlæggere, trafikplanlæggere, arkitekter m.fl. vil finde konkurrencen relevant, at konkurrencen vil være et incitament for såvel mere etablerede aktører som unge talenter. Vi opfordrer desuden til, at københavnerne deltager i de sideløbende dialogaktiviteter for at kvalificere og præge grundlaget for fremtidens Nordhavn,” siger Carsten Koch, bestyrelsesformand i By & Havn.

Konkurrencen er tilrettelagt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening - med input fra de mange nuværende og fremtidige brugere af Nordhavnen, som de sidste par måneder har deltaget i debatmøder og workshops.

”Det er en meget spændende proces, vi står midt i. By & Havn vil skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge. Det gælder i allerhøjeste grad også i Nordhavnen, siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Konkurrencen løber fra den 27. maj 2008 til den 26. september 2008. I tilfælde af, at dommerkomiteen ikke finder en oplagt vinder, gennemføres en yderligere kvalificeringsrunde med op til fem deltagere.

Samtlige forslag, der optages til bedømmelse, udstilles før bedømmelsen. Se nærmere på web-adresserne:


Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af:

 • Direktør Carsten Koch (formand for dommerkomiteen)
 • Adm. direktør Birgit Aagaard-Svendsen
 • Overborgmester Ritt Bjerregaard
 • Borgmester Klaus Bondam
 • Direktør, fhv. minister Flemming Hansen
 • Professor, dr. merc, Peter Maskell
 • Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Anne Vang


Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, AA:

 • Adm. direktør, arkitekt MAA Kent Martinussen
 • Professor, arkitekt MAA Carsten Juel-Christiansen
 • Arkitekt MNAL Stein Halvorsen
 • Landskabsarkitekt MDL Annemarie Lund


Rådgivere for dommerkomiteen:

 • Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
 • Udviklingsdirektør Karl-Gustav Jensen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
 • Økonomidirektør Michael Soetmann, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
 • Byplanchef Rita Justesen, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
 • Direktør Henrik Plougmann Olsen, Københavns Kommune
 • Planchef Anne Skovbro, Københavns Kommune
 • Centerchef Ulrik Winge, Københavns Kommune
 • Centerchef Niels Tørsløv, Københavns Kommune
 • Stadsarkitekt Jan Christiansen, Københavns Kommune
 • Specialkonsulent Claus Bjørn Billehøj, Københavns Kommune


Dommerkomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere såfremt der i dommerkomiteen er enighed herom.

Hele konkurrenceprogrammet kan hentes på www.nordhavnen.dk/nordhavnskonkurrencen. Programmet vil desuden blive udstillet fra mandag den 2. juni i Det fritliggende Pakhus på Nordre Toldbod. Der er fernisering mandag d. 2. juni fra kl. 15.00-17.00, hvor blandt andet Overborgmester Ritt Bjerregaard, Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam og bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch vil fortælle om den fremtidige proces og forventningerne til konkurrencedeltagerne.

Udstillingen er åben fra den 2. juni - 13. juni hver dag fra kl. 14.00-17.00 i Det fritliggende Pakhus, Nordre Toldbod 12, 1013 København K.

Læs mere om konkurrencen og udstillingen på www.nordhavnen.dk eller www.kk.dk/nordhavn


Ønskes kontakt til

Bestyrelsesformand Carsten Koch og adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, så kontakt pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard tlf.: 3376 9995 el. 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206