Får sættes ind i kampen mod Bjørneklo

27. juni 2008

By & Havn har netop indgået et samarbejde med Grøn Sydhavn Naturgruppen og GRØN VESTERBRO/SYDHAVN om et pilotprojekt, der indebærer udsættelse af får på den fredede del af Sydhavnstippen. Fårene, der sættes ud i løbet af det næste år, skal bekæmpe bl.a. Bjørneklo.

 


Billede fra www.sydhavnstippen.dk taget af Claus Andersen

Erfaringen viser, at de uldne, firbenede dyr i løbet af få år kan gnaske sig igennem Bjørnekloen og faktisk helt udrydde den i et afgrænset område. Derfor er det netop besluttet at igangsætte et pilotprojekt og sætte et stort antal får ud på Sydhavnstippen for at bevare områdets mangfoldige natur.

Ifølge Økologisk Råd vil man i løbet af få år kunne udrydde planten, hvis fårene sættes ud i april i så stort et antal, at de kan æde de fremspirende skud af Kæmpe-Bjørneklo i takt med, at de skyder op.

Med dette tiltag vil områdets rige dyre- og planteliv forhåbentlig blive bevaret på den fredede del af Sydhavnstippen - til glæde for de mange Københavnere, der nyder naturen i området.

”Problemet med bjørneklo og andre aggressive planter er, at den fortrænger alt andet. Og vi arbejder for at bevare Sydhavnstippen som et naturområde med mangfoldig flora og fauna. Derfor er vi meget glæde for, at der nu kommer en mere holdbar løsning som f.eks. udsættelse af får, siger projektmedarbejder Katja Lange fra GRØNVESTERBRO/SYDHAVN, som er det lokale Agenda 21 center.

De seneste år er det de lokale beboere, der på frivillig basis har forsøgt at holde Bjørnekloen nede, men nu ser det ud til, at der er en mere holdbar løsning forude.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejer området. By & Havns formål er bl.a. at udvikle arealerne i Københavns Havn og i Ørestad. I Ørestad har selskabet i forvejen gode erfaringer med at sætte køer ud på Amager Fælled som ”grønne” naturplejere. Det er bl.a. denne er erfaring, som nu overføres til Sydhavnstippen.  

Havnebygmester i By & Havn, Hans Vasehus, siger:

”Vi er indgået i dette pilotprojekt, da får før har vist sig meget effektive som naturplejere. Vi håber, at de er meget sultne, så vi kan få has på de aggressive planter og bevare områdets mangfoldighed”.

Pilotprojektet vil blive evalueret om to år.

Læs mere om Sydhavnstippen på www.sydhavnstippen.dk.

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard tlf.: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206