Halvårsrapport 2008

25. august 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har netop offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2008.

 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 1. halvår 2008 et overskud på 232 mio. kr. Når der ses bort fra en positiv dagsværdiregulering af selskabets gæld på 215 mio.kr., udgør halvårets resultat et overskud på 28 mio. kr. Det er lavere end forventet, hvilket primært skyldes lavere værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme.

Resultatet for hele året, før markedsværdiregulering af gæld, forventes at blive et underskud på 119 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 166 mio. kr. Forventninger til hele året er påvirket negativt af stigende renteomkostninger og lavere værdireguleringer.

Efterspørgslen efter ledige lejemål og arealer forventes også i fremtiden at variere fra år til år, hvilket kan medføre store udsving i værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme. Koncernens resultater og værdiskabelse skal imidlertid vurderes i et længere tidsperspektiv.

By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen siger:

”Jeg glæder mig over, at By & Havn er kommet et væsentligt skridt videre i arbejdet med at sikre rammerne for den kommende udvikling af Nordhavnen og Marmormolen. Isoleret set har det medført en positiv værdiregulering af vores investeringsejendomme.

Desværre har den generelle usikkerhed på bolig- og erhvervsejendomsmarkedet, som følge af uroen på finansmarkedet og et stigende renteniveau, trukket i den modsatte retning. Men koncernens resultater og værdiskabelse skal vurderes på den lange bane, og selskabet har fortsat et stort potentiale både i Ørestad og Nordhavnen.”

Halvårets aktiviteter har primært været koncentreret om planlægning af Nordhavnen og Marmormolen.

I maj 2008 blev der således udskrevet en plankonkurrence for Nordhavnen med henblik på, at resultatet kan danne grundlag for udarbejdelse af lokalplanbestemmelser for i første omgang 600.000 etagemeter. Kommune- og lokalplan for den første del af byudviklingen forventes vedtaget i slutningen af 2009. Samtidig er der igangsat en planlægning af Marmormolen med henblik på udviklingen af ca. 150.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, herunder et kontorbyggeri til FN-institutioner på 30-45.000 etagemeter. Samtidig forventes der inden for de kommende måneder indgået salgs- og udviklingsaftaler med private investorer, der alene er betinget af de kommende lokalplanbestemmelser.

Læs hele By & Havns årsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi


For yderligere informationer

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 33 76 98 00
M: 29 16 05 86
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206