Udvidelse af Nordhavnen

22. maj 2008

Københavns kommunes økonomiudvalg har netop besluttet at gå videre med planerne om en udvidelse af Nordhavnen. Den endelige afgørelse træffes af Borgerrepræsentationen i juni.

 

Der er mange gode grunde til sådan en udvidelse: Der er brug for et sted at deponere alt den overskydende jord fra de store kommende anlægsprojekter i København – f.eks. Nordhavnsvejen og Cityringen.

Det nye område vil endvidere gøre det muligt at anlægge en ny krydstogtkaj langs Kronløbet. Københavns store succes som krydstogtdestination har betydet, at der mangler kajer til at modtage de mange skibe.

Samtidig undersøges muligheden for, at container- og bilterminalen senere kan flyttes til det opfyldte areal i den nordøstlige del af Nordhavnen. Dette skyldes bl.a., at støjanalyser viser, at containerterminalens nuværende placering kan komme til at begrænse mulighederne for at skabe nye attraktive byområder, samt for at erhvervshavnen fortsat kan udvikle sig.

Opfyldningerne udgør et areal på ca. 100 hektar.

Hent PDF af forslaget til udvidelsen af Nordhavnen

Yderligere information:

pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206