TRE VINDERFORSLAG TIL FREMTIDENS NORDHAVN

18. december 2008

Idékonkurrencen om fremtidens Nordhavn nærmer sig sin afslutning. Dommerkomiteen har haft 180 forslag fra hele verden at vælge imellem. Her til formiddag blev der uddelt tre 1. præmier til henholdsvis én norsk og to danske tegnestuer.


Dagen i dag er en milepæl for fremtidens udvikling af Nordhavnen, der med sine 200 hektar er Skandinaviens største byudviklingsprojekt.

De tre forslag, der hver er blevet hædret med en 1. præmie á kr. 600.000, er (vilkårlig rækkefølge):

Forslag nr. 4/63541: Den danske tegnestue Polyform i samarbejde med Cenergia Energi Consulting, Deloitte og Oluf Jørgensen A/S med  projektet  ”Nordre Frikvarter”. Forslaget bygger på erfaringer fra kendte gode byer kombineret med fremtidens krav og drømme - og er især valgt på grund af dets overbevisende strukturplan – den overordnede plan for hele Nordhavnen, der er både indlevet og velfunderet.Forslag nr. 48/18295: Den danske tegnestue COBE i samarbejde med SLETH arkitekter og ingeniørfirmaet Rambøll med projektet ”Nordholmene, urban delta”. Forslaget opdeler Nordhavnen i en række selvstændige holme med hver sin særlige identitet og er især valgt på grund af den foreslåede strukturplan, der giver store forventninger om ”den gode by”.Forslag nr. 135/25144: De norske tegnestueer  70 O N arkitektur og Dahl & Uhre arkitekter med projektet  ”Excentral Park – Edge Dynamics”. Forslaget bygger primært på et landskabskoncept, der udlægger et bredt parkbånd hele vejen rundt om Nordhavnen og er især valgt på grund af dets forståelse for at udnytte stedets særlige natur og skabe tætte relationer mellem land og vand.

 

 Derudover er der uddelt yderligere syv præmier; to 2. præmier á kr. 300.000, to 3. præmier á kr. 200.000 og fire ”indkøb” af kr. 50.000. Af de 11 præmierede forslag kommer de fem fra Danmark, to fra Norge, to fra England, ét fra Sverige/Holland og ét fra Finland.

Alle forslag kan ses i udstillingen i Pakhus 53 i Frihavnen fra i dag og fire dage frem. Du kan også se mere på www.nordhavnen.dk/nordhavnskonkurrencen, hvor der er mere information og materialer om vinderne, de øvrige præmiemodtagere og den videre proces.

Overborgmester Ritt Bjerregaard siger:

"De tre vinderprojekter folder de politiske visioner for Nordhavn flot ud på tegnebrættet. Vi skal have et bæredygtigt Nordhavn - både miljømæssigt og socialt, så der bliver plads til alle københavnere i Nordhavn. Og det er helt fremme i alle tre forslag. Jeg er sikker på, at alle tre projekter kan være med til at sætte Nordhavn på landkortet som fremtidens bæredygtige bydel.”

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam siger:

"Nordre Frikvarter, Nordholmene og Excentral Park. Det er ikke bare navnene på projekterne, der er kreative, indholdet er det samme. Projekterne er fremadskuende og tegner rigtig godt for fremtidens generationer af Københavnere. Jeg forestiller mig allerede et Nordhavn med ekspres-cykelruter, lommeparker og masser af liv tæt ved vandet."

Bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch siger:

”I alle 180 forslag har der været noget brugbart og fantasifuldt. Byudviklingen af Nordhavnen skal ske på et forretningsmæssigt grundlag over de næste 40-50 år, og allerede nu skal vi tage de første beslutninger om rammerne for udviklingen af området. Det er et ansvar der forpligter, og jeg er overbevist om, at fremtidens Nordhavn også vil leve op til alle forventningerne om fremtidens bydel.”

Den videre proces

Den 20 mands store dommerkomité har afsluttet deres arbejde og en gruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune og By & Havn går nu i forhandling med de tre vindere om kvalificering af deres forslag med henblik på, at én af dem kan udpeges som rådgiver for byudviklingen af Nordhavnen.

Forhandlingsforløbet afsluttes ultimo februar, og den endelige vinder /rådgiver bliver offentliggjort den 2. marts 2009.

Men allerede den 15. januar vil der blive afholdt et offentligt arrangement, hvor borgerne får mulighed for at høre mere om de tre vindende forslag og stille spørgsmål til arkitekterne og rådgiverne bag. Mere herom senere.

Presseinfo:

Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206