Nordhavnen skal være forbillede

16. april 2008

Visionen for Nordhavnen er klar: Den kommende by skal være forbillede indenfor miljømæssig bæredygtighed. Vi skal med stolthed kunne vise byen - eller i hvert fald masterplanen for byen – frem, når der er klimatopmøde i København i 2009.

 


Foto: René Strandbygaard


”Nordhavnen skal sætte nye standarder for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Nordhavnen skal bidrage til at vise, hvordan vækst og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Der skal være plads til nytænkning og samtidig tages hensyn til lejere og andre nuværende brugere af området.” sagde bestyrelsesformand for By & Havn, Carsten Koch.

Godt 300 borgere var mødt op i DFDS terminalen for at høre oplæggene og deltage i workshops. Mange af workshopdeltagerne var optagede af, at man fra starten skal indtænke kollektive trafikformer og cykelruter i Nordhavnen, mens bilisterne skal opfordres til at stille bilen i parkeringshuse i nærheden af stationerne.

Vandet skal være offentligt tilgængeligt for alle, der skal graves ekstra kanaler og havnebassinerne skal så vidt muligt bevares. Mange lagde vægt på, at der skal være strande og rekreative områder som en del af byplanlægningen. I den indre del af Nordhavnen skal byen være tæt, mens den ydre del også skal rumme de store vidder og de grønne områder, som findes i dag.

”Alt det dér med bæredygtighed lyder jo så flot. Jeg synes, vi skal investere i moderne letbaner og sætte fokus på de materialer, som vi bruger til at bygge med,” sagde Annagrethe Ottovar, der bor på Østerbro og snart bliver nabo til den nye by i Nordhavnen.

Marie Breum var også mødt op til mødet med en stor portion nysgerrighed:  

”Jeg kommer selv fra Vesterbro, men jeg interesserer mig generelt for, hvad der foregår i byen. Jeg vil gerne vide lidt mere om tankerne bag den nye bydel og høre mere om, hvordan man vil gøre byen bæredygtig.”

Ud over en peptalk fra overborgmester Ritt Bjerregaard og bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch - fik borgerne også inspiration fra to af verdens førende eksperter i miljømæssig bæredygtighed.

De to oplægsholdere var Malcolm Smith (UK), direktør hos det internationale rådgivningsfirma ARUP, der står for den overordnede planlægning af Dongtan – verdens største bæredygtige by med op til 500.000 indbyggere uden for Shanghai, og Jerome Frost (UK), designchef hos Olympic Delivery Authority, der bygger den OL-byen i London 2012.

Malcolm Smith sagde bl.a:

”Miljømæssig bæredygtighed handler om klare mål og prioriteter. Og så handler det om information og oplysning, så borgerne kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. Borgerne skal vide, hvilke konsekvenser f.eks. et overforbrug kan have på miljøet. Men hvad er så bæredygtighed? Ja, når vi har skabt en by, hvor folk har lyst til at være, så har vi skabt en bæredygtig by.”

Aftenens anden oplægsholder, Jerome Frost, lagde meget vægt på fleksibilitet i byggeriet:

”Man kan ikke forudsige fremtiden, uanset hvor meget man prøver. Man skal turde tænke det utænkelige. Et olympisk stadion skal også kunne bruges efter de Olympiske Lege. Stadion skal også kunne fungere som et stykke by efter legene. Store begivenheder er gode til at skabe vækst, men det er vigtigt at indbygge fleksibilitet.”

Jerome Smith lagde ikke skjul på, at OL-byen 2012 i virkeligheden var en anledning for at byudvikle og investere i London – primært i Øst-London, hvor selve OL-byen skal ligge.

Nordhavnen fungerer i dag bl.a som erhvervshavn og containerterminal. Ambitionen er, at området på den lange bane skal blive en helt ny bydel i København. Arealet er på 200 hektar – svarende til 625 fodboldbaner.


Foto: René Strandbygaard


1. etape af Nordhavnsudviklingen, som kun er en lille del af det samlede areal, er på størrelse med Indre Østerbro. Her skal der bygges 2.000 boliger og 200.000 m2 erhverv. Når Nordhavnsområdet er fuldt udbygget om cirka 50 år vil området være en bydel med 40.000 beboere og ligeså mange arbejdspladser. Det svarer til det samlede indbyggertal på hele Bornholm eller i f.eks. Fredericia.

Det er grundstenene til dette enorme projekt, som borgerne netop nu er med til at lægge. Borgernes ønsker og idéer skrives sammen og tages med i selve konkurrenceprogrammet - dvs det oplæg, der gives til rådgivere, arkitekter og andre, der er interesseret i at give bud på en masterplan for fremtidens Nordhavn.

Se mere om Nordhavnen på www.nordhavnen.dk eller www.kk.dk/nordhavn

For yderligere information kontakt

Pressechef i By & Havn,
Pernille Garde Abildgaard på tlf.: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206