Regnskabsmeddelelse

3. november 2008

By & Havn har i årets første tre kvartaler iværksat store planlægningsopgaver, som har haft en positiv virkning på selskabets værdiskabelse.

Den 27. maj 2008 udskrev selskabet en konkurrence vedrørende den fremtidige byudvikling i Nordhavnen. Konkurrenceperioden sluttede den 26. september 2008. Der er indkommet 181 forslag, som vurderes pt.

Sideløbende med udviklingen af Nordhavnen planlægges udviklingen af Marmormolen. Projektet omfatter en FN-By samt hotel, bolig og erhverv. Her er der ligeledes gennemført en arkitektkonkurrence i perioden frem til den 31. oktober 2008 vedrørende byggeriet af de to erhvervstårne og en bro i 65 meters højde på Langeliniespidsen og Marmormolen. Vinderen af konkurrencen er den verdensberømte amerikanske arkitekt Steven Holl.

By & Havn planlægger en større opfyldning i Nordhavnen og har iværksat undersøgelser af konsekvenserne heraf. Undersøgelsen danner grundlag for de kommende VVM-vurderinger. Selskabet vil arbejde for, at containerterminalen kan flyttes ud på den nye opfyldning. Selskabet planlægger desuden en ny krydstogtkaj.

De positive virkninger på selskabets værdiskabelse, som følge af fremdriften i ovennævnte projekter, har imidlertid ikke kunnet opveje de negative konsekvenser af finanskrise m.m. By & Havn har således i årets første tre kvartaler i 2008 et underskud på 264 mio. kr. Når der ses bort fra en negativ dagsværdiregulering af selskabets gæld på 157 mio. kr., udgør periodens resultat et underskud på 107 mio. kr. Resultatet er lavere end forventet, hvilket skyldes lavere værdireguleringer af investeringsejendomme og højere renteudgifter end forventet. Bortset fra disse poster er udviklingen samlet set positiv og ligger over budget.

By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen siger:

"By & Havn er ikke blevet ramt direkte af finanskrisen, men vi sælger mindre end i de gode år. Vi ved af erfaring, at efterspørgslen efter byggeret og arealer varierer betydeligt fra år til år. Vi forventer også i de kommende år at sælge mindre. I denne tid koncentrerer vi os derfor om at få lokalplaner mv. på plads, så vi er klar til at sælge, når konjunkturerne går op igen.
I en tid hvor vi ikke tjener det store på salg af grunde, glæder jeg mig over, at vi har betydelige indtægter fra udlejning og havnedrift."

By & Havn forventer et underskud før markedsværdiregulering af gæld på 270 til 280 mio. kr. for hele 2008.

Læs By & Havns kvartalsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi 

For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn

T: 3376 9800

M: 2916 0586

E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206