Nordkranen køber stort areal

19. januar 2007

Nordkranen har i et ny-etableret joint venture med Carval Investors købt 30.800 etagemeter til erhvervsformål og 54.700 etagemeter til boligformål, – i alt 85.500 etagemeter-, på Hannemanns Allé i Ørestad City Syd.

 

”Hannemannsparken” kaldes det i alt 85.500 etagemeter store projekt på Hannemanns Allé i den nordlige del af Ørestad Syd. Hannemannsparken skal rumme en blandet bebyggelse med mange små enheder og både erhverv, leje- og ejerboliger. Ambitionen er at skabe et mangfoldigt bymiljø med aktivitet og liv i alle døgnets 24 timer.

”Vi lægger stor vægt på udenomsfaciliteterne. Vi lægger op til, at der bliver indsnævrede, intime gårdrum mellem husene, som andre steder åbner sig op i egentlige torve og pladser. Byrummene placeres både inde i byggeriet, mellem bygningerne og oppe i bygningerne," fortæller udviklingsdirektør Bjørn Nielsen fra Nordkranen.

Udover gårdrummene er store terrasser og varierede bygningskroppe blot nogle af stikordene fra den karréplan, Nordkranen lige nu arbejder på. Om kort tid forventer investorerne at fremsende den færdige karréplan til godkendelse i Ørestadsselskabet.

Parallelopdrag

Processen for at nå så langt har været ret utraditionel. Fire arkitektteams med international deltagelse har i et parallelopdrag givet deres bud på, hvordan Hannemannsparken skal se ud.

Et af de fire teams – et dansk-japansk arkitektteam bestående af KHR A/S & Shigeru Ban – har herefter fået til opgave at være ”tovholder” på det videre forløb. Men samtlige deltagende arkitektfirmaer har ønsket at deltage i det videre forløb med færdiggørelsen af karréplanen, ligesom det er intentionen, at hvert team efterfølgende skal tegne hver en etape af byggeriet.

”Vores plan er at igangsætte detailprojekteringen af første etape, så snart vi har godkendelsen af karréplanen. Forhåbentlig kan vi begynde byggeriet af en etape bestående af både erhvervs- og boligbyggeri allerede til efteråret,” siger Bjørn Nielsen. Han fortsætter:

”Lige nu er boligmarkedet lidt usikkert, men erhvervsmarkedet er til gengæld stigende. Vi tror på, at boligmarkedet stabiliserer sig. Vi har stor tiltro til Ørestad, så med mindre der ikke sker den forventede stabilisering af boligmarkedet hen over sommeren, ryster vi ikke på hånden i forhold til at gå i gang med byggeriet.”

Administrerende direktør i Ørestadsselskabet, Jens Kramer Mikkelsen, glæder sig naturligvis over det store grundsalg.

”Nordkranen og CarVal lægger vægt på, at grunden skal bruges til blandet byggeri – det vil sige både erhvervs- og boligbyggeri. Det stemmer helt overens med den samlede vision for Ørestad som en dynamisk bydel både i dagtimerne og i aftentimerne. Arkitektonisk er jeg også sikker på, at der kommer spændende byggeri ud af de store bestræbelser, investorerne har gjort sig med parallelopdraget,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Boligdelen kommer både til at indeholde leje- og ejerboliger, mens erhvervsdelen vil være et multibrugerkoncept med gode fællesfaciliteter så som fælles reception, kantine, mødelokaler osv. Erhvervsdelen vil kunne rumme virksomheder fra 15-20 personer og opefter.

Kontaktpersoner:

Jens Kramer Mikkelsen gennem Carsten Arlund, 2075 1701

Bjørn Nielsen, Nordkranen, 2888 8930

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206