Gang i boligsalget

18. marts 2007

Ved besøg i Ørestad kan man ved selvsyn konstatere, at der stadig er gang i byggeriet. Alene omkring byparken i Ørestad City er 2.000 boliger under opførelse. Og intet tyder på, at der ikke er købere til de mange boliger.

 

Vi sælger ikke med samme hast som i 2006, men der er stadig gang i boligsalget”, siger projektudviklingschef Ole Olsen fra Sjælsø Gruppen, der har lejligheder til salg i byggeriet ”Stævnen” i Ørestad Syd. ”Næsten halvdelen af de lejligheder, der er sat til salg, er enten solgt eller reserverede. Salget udvikler sig så tilfredsstillende, at vi har besluttet at starte byggeriet af den første etape til sommer”, siger Ole Olsen.

Også i Ørestadsselskabet, der sælger grundene i Ørestad, mærker man, at der trods opbremsning fortsat er efterspørgsel efter grunde.

2006 var et helt forrygende salgsår for Ørestadsselskabet. Vi solgte 630.000 etagemeter til bolig- og erhvervsformål. Dermed går 2006 over i historien som det år, hvor der har været allermest gang i grundsalget. I det hidtidige rekordår 2005 blev der ”kun” solgt 224.000 etagemeter”, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen og fortsætter:

Selvom der er kommet godt gang i salget af grunde til erhvervsformål, har vi dog ikke forventninger om, at vi kan gentage salg af denne størrelse i 2007.

Det er ikke os, som sælger den enkelte bolig. Derfor oplever vi ikke svingningerne i markedet lige så direkte, som dem der køber grundene af os. Men vi kan til trods herfor godt mærke, at der er sket en opbremsning i salget af boliger. Vi betragter opbremsningen som udtryk for en normalisering af markedet, og det er på længere sigt til gavn for alle - både købere og sælgere.

Der har været megen diskussion om, hvor stor en del af salget der er sket som spekulation. Ørestadsselskabet har i forbindelse med en større Gallup-undersøgelse af profilen på de nye beboere bl.a. spurgt dem, der har købt lejlighed, hvad der var baggrunden for købet. Kun 10 pct. angiver, at de har købt lejligheden med henblik på videresalg. Undersøgelsen viste samtidig, at de væsentligste begrundelser for at flytte til Ørestad var den gode dækning med kollektiv transport samt muligheden for både at være tæt på København City og naturen.

Yderligere information:
Direktør Lars Mortensen, Ørestadsselskabet
T: 2075 1703

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206