Detailhandel i Ørestad Syd

18. juni 2007

Ørestadsselskabet ønsker at stimulere udviklingen og bylivet i Ørestad Syd - herunder udbudet af dagligvarebutikker.

 

Det er naturligvis et "must" for boligkøbere og ansatte, at der er dagligvarebutikker i nabolaget. Udfordringen er, at forretningerne ikke kommer, før der er kunder nok. Dette gælder i alle byudviklingsområder - også i det største og mest ambitiøse af dem alle, Ørestad Syd.

Ørestadsselskabet har undersøgt forskellige muligheder for at fremme detailhandlen i Ørestad Syd. Selskabet har efter nøje overvejelse fundet det mest hensigtsmæssigt at tildele koncessionen til at drive dagligvarebutikker til én virksomhed med erfaring indenfor dagligvarehandel. Virksomheden får eneret til at etablere og udvikle butikker i Ørestad Syd i en kontraktperiode på 15 år med en eneretsperiode på 10 år.

"Vi ønsker at tilbudsgiverne har en langsigtet udviklingsplan for dagligvarehandlen i Ørestad Syd. Ved at tilbyde en tidsbegrænset eneret ønsker vi, at supermarkederne etableres på et tidligere tidspunkt, end de ellers ville være kommet," siger direktør Michael Soetmann, Ørestadsselskabet.

Den tidlige etablering er ét af de krav, der lægges vægt på blandt de tilbudsgivende virksomheder. Et andet væsentligt krav er, at tilbudsgiverne kan tilbyde et bredt sortiment af varer fra discount til luksus - gerne i kraft af flere forskellige butikskoncepter. Desuden vil der blive lagt vægt på visse mindstekrav til omsætning og generel erfaring inden for dagligvarehandel.

Undersøgelser viser, at et kvarter som Ørestad Syd, som får ca. 10.000 indbyggere og 15.000 medarbejdere, har brug for 2-4 supermarkeder. Men det endelige antal afklares først i forbindelse med selve udbuddet. Det forventes, at den første dagligvarebutik vil kunne åbne i 2010.

Alle andre typer af detailhandel er ikke omfattet af koncessionsaftalen. Derfor kan der sagtens komme f.eks. kiosker, caféer, grønthandlere, delikatesser og tøjforretninger i bydelen drevet af andre parter, end koncensionsaftalen angår.

Ørestadsselskabet ønsker at prækvalificere minimum tre og maksimum fem tilbudsgivere.

Ansøgning om prækvalifikation skal være Ørestadsselskabet i hænde senest mandag den 29. juni 2007 kl. 12. Udbudsmateriale vil primo august 2007 blive fremsendt til de prækvalificerede tilbudsgivere. Tilbud skal afgives primo oktober. Den nøjagtige tilbudsfrist vil fremgå af udbudsmaterialet.

Download prækvalifikationsmaterialet fra denne side


Interesserede ansøgere kan også rette skriftlig henvendelse til Direktør Michael Soetmann, Ørestadsselskabet I/S, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S, tlf. 3311 1700 og få tilsendt prækvalifikationsmaterialet, der giver yderligere oplysninger om baggrunden for og formålet med udbuddet samt en detaljeret beskrivelse af de mindstekrav, der skal opfyldes for at komme i betragtning som tilbudsgiver.

Yderligere information:

Direktør Michael Soetmann via
projektchef Carsten Arlund
T: 3311 1700 / 2075 1701
E: ca@orestad.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206