parkering i ørestad

 

By & Havn etablerer, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad City og Ørestad Syd. Parkering finder sted i allerede anlagte parkeringshuse og på midlertidige åbne P-pladser i terræn.

  • Se om der er ledig plads på den parkeringsplads, der er nærmest ved dig. Klik her. Og hent parkeringsapp'en til Iphone eller Android.

Når Ørestad er fuldt udbygget, vil 90 pct. af parkeringen foregå i parkeringshuse, som placeres, så de bedst muligt dækker virksomhedernes, beboernes og gæsternes behov. By & Havn tilbyder forskellige parkeringsløsninger til erhvervs- og privat brug. 

Du kan i boksen til højre udskrive den parkeringsaftale, der er relevant for dig. Den skal udfyldes og indsendes til By & Havn. Du må gerne sende parkeringsaftalen pr e-mail.

Hvis du allerede er kunde, men ønsker at opsige din aftale, ligger der i boksen til højre også en opsigelse, som du kan udfylde og indsende.

(OBS: der er problemer med visningen af kortet. Det bliver opdateret d. 1. maj)


Information om parkering på P-plads Arena i Ørestad Syd
P-kunder med en By & Havn P-licens/P-tilladelse kan ikke benytte P-plads Arena, når der bliver holdt events/koncerter i Royal Arena.

P-plads Arena overgår i den forbindelse til Royal Arena, som benytter arealet til deres gæster med særlig parkeringstilladelse. Det er derfor vigtigt, at man holder sig orienteret om events/koncerter og husker at flytte bilen rettidigt ellers vil man få et kontrolgebyr for ikke lovlig parkering. Alle arrangementer hvor Royal Arena skal bruge P-pladsen bliver varslet minimum 1 uge i forvejen på den elektroniske storskærm ved indkørslen til P-plads Arena.

På den elektroniske storskærm står der, hvilket tidsrum man ikke må parkere på P-plads Arena. Dvs. har man f.eks. foretaget en parkering 2 timer før det angivne tidsrum, skal man sørge for at flytte sin bil inden det angivne tidsrum påbegynder.

I forbindelse med events/koncerter i Royal Arena henvises kunder med By & Havn P-licenser/P-tilladelser til By & Havns øvrige parkeringsanlæg i Ørestad.

Priser – beboere med P-licens 
Som beboer i Ørestad er det muligt at købe et parkeringskort til brug i parkeringsanlæggene. Parkeringskortet giver ikke ret til at parkere på gæste- eller korttidsparkeringspladser. 

Prisen for et abonnement i Ørestad City og Syd er jf. aftalen til 1.001,- pr md. (pr. 1/4- 2018). Prisen er uanset, om man parkerer i p-hus eller på terræn.

Du kan læse mere om prisreguleringen i parkeringsaftalen nedenfor. 

Erhvervsaftaler 
For erhverv i Ørestad tilbyder vi også parkeringskort. Her kan vi tilbyde to former for aftaler: En variabel prisaftale, hvor der betales fast kortgebyr og yderligere opkræves efter forbrug samt en fast pris aftale, hvor prisen er fast, uafhængig af forbrug. 

Det er ikke muligt at kombinere de to aftaler. Begge ovenstående giver ret til at anvende samtlige anlæg, afhængig af den valgte parkeringsabonnement, i alle døgnets 24 timer. Parkeringskortet giver ikke ret til at parkere på gæste eller korttidsparkeringspladser. 

Korttidsparkering 
Korttidsparkering kan foregå langs Arne Jacobsens Allé, Robert Jacobsens Vej, Asger Jorns Allé, Richard Mortensens Vej og Else Alfelts Vej. Du må maksimalt parkere i 15-30 minutter, afhængig af hvad der står på skiltet. Du kan endvidere benytte samtlige parkeringsanlæg til korttidsparkering. Den første halve time er gratis. Husk at trække en billet i automaten.

Priser – gæsteparkering på parkeringsanlæg i terræn og i p-huse 
Der er opstillet betalingsautomater ved parkeringsanlæggene. 
Taksterne er angivet på betalingsautomaten. 

  • Mandag til fredag kl. 8.00 – 19.00: Parkering koster 16,00 kr. pr. time
  • Mandag til fredag kl. 19.00 – 8.00: Parkering koster 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 150 kr. pr. kalenderdøgn (00-24) 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00 – 16.00: Parkering koster 16,00 kr. pr. time 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 16.00 – 08.00: Parkering koster 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (00-24)

Taksterne for parkering ved Field’s finder du på www.fields.dk 

I Ørestad Nord ejes p-pladserne af de enkelte ejendomme og virksomheder. Dertil kommer et antal gæstepladser.

Parkering af el-biler
Etableringen af ladestandere til el-biler i By & Havns p-huse sker i takt med, at brugerne efterspørger ladestandere. Der har siden 2012 været ladestandere i p-hus Edvard Thomsen. Der er derudover planer om at opsætte ladestandere i p-hus Kay Fisker og p-hus Robert Jacobsen.

Planlagte parkeringspladser
P-pladserne i Ørestad bliver anlagt successivt i takt med udviklingen af bydelen. P-pladserne bliver i første omgang anlagt som midlertidig terrænparkering, der løbende vil blive konverteret til permanente P-pladser i parkeringshuse. By & Havn er gået i gang med etableringen et P-hus på Ejler Billes Allé, som står klar med udgangen af 2017. Se oversigt med forventede parkeringsanlæg her.


Overvågning af parkeringsanlæg
By & Havn overvåger alle permanente parkeringsanlæg, dvs. primært parkeringshusene. Videoovervågningen dækker køreveje, ind- og udgange samt teknisk udstyr og installationer.

Oplever vores kunder, at deres køretøj udsættes for tyveri/indbrud/hærværk kan de henvende sig til By & Havn, der vil gennemgå videoovervågningsmaterialet. Henvendelser skal rettes til parkering@byoghavn.dk. By & Havn behandler henvendelsen hurtigst muligt.

Kunden skal oplyse By & Havn om opklarende fakta, såsom dato og ca. tidspunkt for hændelsen, køretøjets placering samt andre detaljer, der gør det lettere for os at identificere en eventuel hændelse. 

I henhold til lovgivningen må By & Havn udelukkende be- eller afkræfte, at videoovervågningen viser en hændelse. Optagelserne må ikke udleveres til kunden. Kunden skal selv oplyse Politiet om, hvorvidt der er brugbare oplysninger at hente eller ej. Politiet håndterer derfra sagen og henvender sig til By & Havn. 

By & Havn opbevarer videoovervågningsmateriale i 30 dage fra hændelsestidspunktet jævnfør gældende lovgivning. 

Kontakt parkering

Har du spørgsmål angående parkering, er du velkommen til at kontakte parkeringsafdelingen:

E: parkering@byoghavn.dk

T: 3262 3323 (se åbningstider nedenfor)


Du kan også besøge parkeringskontoret på Edvard Thomsens Vej 4C, 2300 København S.

 

Åbningstider i parkeringsafdelingen

Mandag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10


Tirsdag               

Lukket for kundehenvendelser

 

Onsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 14-16

 

Torsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10

 

Fredag

Lukket for kundehenvendelser


Spørgsmål vedr. regning 

Har du spørgsmål, der vedrører din regning, kan du kontakte vores regnskabsafdeling på:

T: 33769800 

E: betaling@byoghavn.dk

Debitorbogholderiet, Parkering træffes på telefon hverdage kl. 9-12.

parkeringsaftaler

Her kan du hente den parkeringsaftale, der er relevant for dit behov.

 

Privat:

Standardaftale - beboere, Ørestad

 

 

Erhverv:

P-aftale - Erhverv fastpris

 

 

Opsigelse:

Opsigelse - privat

 

Når parkeringsaftalen er modtaget, sender vi et P-kort til dig. Bemærk at leveringstiden er ca. 1 uge. 
Du kan også møde op på vores parkeringskontor på Edvard Thomsens Vej. Her kan du udfylde parkeringsaftalen og få dit p-kort med det samme.

Følg os på facebook

Følg siden 'Information om parkering i Ørestad' på Facebook, hvis du vil vide mere om driften af By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad.

Hent parkerings app'en

Med By & Havns Parkerings app er det muligt at se, hvor mange ledige p-pladser der er på den plads, som er nærmest dig. 

Du kan også indtaste dit bestemmelsessted og se, hvor den nærmeste p-plads er, og hvor mange ledige pladser der er. 

Rutevejledningen fører dig sikkert frem til p-pladsen.