Parkering i Nordhavn

 

Nordhavn er under udvikling til byområde, men en del af Nordhavn er stadig frihavnsområde. Reglerne for parkering i Nordhavn varierer fra delområde til delområde. I det følgende er parkeringsforholdene beskrevet for Århusgadekvarteret, øvrige Nordhavn og Oceanvej (krydstogtkajen).

Århusgadekvarteret
I takt med byudviklingen i området, vil der blive opført parkeringshuse til brug for områdets beboere og medarbejdere i de virksomheder, som er lokaliseret i området samt gæster.

Det fremgår af lokalplanen for Århusgadekvarteret, at der etableres op til 1.900 parkeringspladser, hvor mindst 90 pct. skal etableres i konstruktion i centralt placerede parkeringsanlæg. De maksimalt 10 pct. af parkeringspladserne (svarende til 190 pladser), som permanent placeres i gadeplan, forudsættes at være tiltænkt gratis korttidsparkering (op til 60 minutter).

Det første parkeringshus forventes af stå klar i Århusgadekvarteret i 2016. Huset bygges på Helsinkigade. De to andre p-huse i området opføres på et senere tidspunkt.

Indtil det første p-hus er bygget, kan der parkeres på en terrænparkeringsplads på det byggefelt, der er markeret med blåt på ovenstående kort. 

Prisen for parkeringslicenser er: 
Beboere: 1.099 kr. om måneden (inkl. moms)
Erhverv: 1.757,50 kr. om måneden (inkl. moms). 

Indtil det første parkeringshus er opført, vil prisen for terrænparkering udgøre 50 pct. af ovenstående priser. Priserne dækker leje af parkeringspladser og ikke køb. Som abonnent køber man således retten til at parkere i et p-anlæg, men ikke på en bestemt plads.

Foruden disse abonnementspriser vil der være mulighed for parkering mod kontant betaling. Priserne er:
Mandag-fredag kl. 08-23: 11 kr. pr. time
Mandag-fredag kl. 23-08: 3 kr. pr. time
Weekend (fredag kl. 23 til mandag kl. 08): 3 kr. pr. time

Øvrige Nordhavn
Parkering i den øvrige del af Nordhavn foregår i terræn i afmærkede parkeringsbåse. Der betales ikke for parkering i dette område, bortset fra p-pladsen på Oceanvej.

Oceanvej
Ved den nye krydstogtkaj på Oceanvej er der etableret en terrænparkeringsplads, hvor der kan parkeres mod betaling. Prisen for parkering er 10 kr. pr. time, 80 kr. pr. dag og 400 kr. for en uge (syv dage).
Kontakt parkering

Har du spørgsmål angående parkering, er du velkommen til at kontakte

Heidi Joy Brinch:

Heidi kan kontaktes på: 

E: parkering@byoghavn.dk

T: 3262 3323 (mandag - torsdag kl. 9-12, fredag kl. 9.15-12)


Du kan også besøge parkeringskontoret på Edvard Thomsens Vej 4C, 2300 København S.


Åbningstider:

Mandag 09-11
Onsdag 14-16
Fredag 13-15


Har du spørgsmål til en regning, skal du kontakte Berit Gjermandsen:

T: 3376 9800
E: bgj@byoghavn.dk


Følg os på facebook

Følg siden 'Information om parkering i Nordhavn' på Facebook, hvis du vil vide mere om driften af By & Havns parkeringsanlæg i Nordhavn.

Parkeringsaftaler

Her kan du hente den parkeringsaftale, der er relevant for dit behov:


P-aftale - Nordhavn erhverv

P-aftale - Nordhavn privat