Lovgrundlag

 

Den 1. juni 2007 vedtog et bredt flertal i Folketinget en lov, som indebar, at Frederiksbergbaneselskabet I/S, Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S blev nedlagt.

Ørestadsselskabet blev delt i to nye, offentligt ejede selskaber nemlig Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. Arealudviklingsselskabet I/S skiftede navn til Udviklingsselskabet By & Havn I/S den 14. maj 2008.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Ejerskabet af selskabet er delt mellem Københavns Kommune (95 %) og Staten (5 %).

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular

Hvad laver By & Havn?

By & Havn har betydelig knowhow og professionalisme indenfor bl.a.  byplanlægning, anlæg & byggeri, grundsalg, udlejning, byliv og havnedrift. Læs mere

Aktindsigter

Lov om offentlighed i forvaltningen gælder for By & Havn. Aktindsigt kan søges skriftligt på info@byoghavn.dk.

 

For aktindsigter i Ørestad Fælled Kvarter gælder, at sagens akter er ganske omfattende, og akterne stilles derfor frem hos By & Havn. De dokumenter, som ønskes udleveret, markeres, og By & Havn vil derefter sørge for, at de udleveres i kopi. By & Havn forbeholder sig retten til at opkræve betaling, jf. denne bekendtgørelse fra Retsinformation.