By & Havn udvikler levende bydele

 

By & Havns formål er først og fremmest at udvikle arealer langs havnen og i Ørestad samt at stå for havnedriften i Københavns Havn.

By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95%) og staten (5 %). Selskabet blev stiftet i 2007 som en fusion af Københavns Havn A/S og den del af Ørestadsselskabet I/S, der beskæftigede sig med udviklingen af Ørestad. Metrodelen fra Ørestadsselskabet blev samtidigt til Metroselskabet I/S, som har ansvaret for anlæg og drift af Københavns metro. 

Værdien af arealerne i Ørestad skulle i regi af Ørestadsselskabet I/S have været anvendt til afbetaling af en del af de lån, som blev optaget i forbindelse med anlæg af metroens første tre etaper. Værdien af Københavns Havn A/ S er det statslige finansieringsbidrag til Cityringen. 

Frem for at By & Havn løbende skulle overføre midler til Metroselskabet til dækning af ovennævnte finansieringsbidrag blev det aftalt, at By & Havn én gang for alle skulle betale et kontantbeløb til Metroselskabet til dækning af By & Havns forpligtelser i relation til metroen. Herved blev det muligt for By & Havn og Metroselskabet at agere uafhængigt af hinanden.

By & Havn blev derfor også stiftet med en betydelig gæld. Når selskabet afdrager sin gæld, er selskabet således med til at nedbringe en del af den gæld, der er resultatet af metrobyggerierne. 

I 2015 blev By & Havns lovgrundlag og ejerforhold ændret og Københavns Kommune ejer nu 95%. Aktieoverdragelsen af 40 procentpoint var statens finansieringsbidrag til endnu en udbygning af metroen. Med lovændringen muliggøres således anlæggelsen af Sydhavnslinjen, et antal yderligere metrostationer i Nordhavn samt anlæggelsen af en nordhavnstunnel mellem Nordhavn og Nordhavnsvej under Svanemøllebugten.

By & Havn drives som en forretning. Dvs. selskabet skal skabe størst mulig værdiskabelse og arbejde på at afvikle den gæld, som selskabet er etableret med. Når By & Havn er tilstrækkeligt konsolideret, skal et yderligere overskud udbetales til ejerne. By & Havn har betydelig knowhow og professionalisme indenfor bl.a. byplanlægning, anlæg & byggeri, grundsalg, udlejning, byliv og havnedrift. 

Foruden arealudvikling og havnedrift kan By & Havn drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med netop arealudvikling og havnedrift. Selskabet kan helt eller delvist stille arealer til rådighed for fx kulturelle formål, ligesom selskabet kan oprette datterselskaber eller købe andele i andre selskaber. Blot det sker på et forretningsmæssigt grundlag.  

Læs også By & Havns Vision og Mission

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular