Direktion

 

JENS KRAMER MIKKELSEN
Administrerende direktør

Født 1951

Ledelseshverv:

  • Ledelseshverv: Formand for Dansk Fitness & Helse Organisation, Sankt Annæ Gymnasium, Copenhagen Goodwill Ambassadors Corps’ Advisory Board, Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse, Københavns Lufthavns Vækstkomité, Projektselskabet FN-Byen P/S samt Komplementarselskabet FN-Byen ApS. Bestyrelsesmedlem i Københavns Havns Pensionskasse samt DGI-Byen.


DIREKTION


JENS KRAMER MIKKELSEN
Administrerende direktør

Født 1951

Ledelseshverv:

  • Ledelseshverv: Formand for Dansk Fitness & Helse Organisation, Sankt Annæ Gymnasium, Copenhagen Goodwill Ambassadors Corps’ Advisory Board, Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse, Københavns Lufthavns Vækstkomité, Projektselskabet FN-Byen P/S samt Komplementarselskabet FN-Byen ApS. Bestyrelsesmedlem i Københavns Havns Pensionskasse samt DGI-Byen

Daglig ledelse

Direktionen er ansvarlig for selskabets daglige ledelse og bestod ved udgangen af 2011 af ét medlem. Oplysninger om direktionen findes på By & Havns hjemmeside og i årsrapporten.


Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for direktionen, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt mellem direktørerne indbyrdes.

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular