Bestyrelsen

 

Bestyrelsen, der ligeledes udgør det samlede revisionsudvalg, har følgende sammensætning:

CARSTEN KOCH - Direktør - Formand for bestyrelsen

Ledelseshverv: Bestyrelsesformand for Københavns Havns Pensionskasse, Kanalbyen i Fredericia P/S, NærHeden P/S, AS3 A/S, Liva Healthcare ApS, Deeds Capital ApS. Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Maj Invest og Formand for Københavns Kommunes Integrationsråd.

Født 1945

Udpeget 2008, genudpeget 2010, 2014 samt 2018

 

MADS LEBECH – Adm. direktør i Industriens Fond - næstformand for bestyrelsen, formand for revisionsudvalget

Ledelseshverv: Formand for Turismens Vækstråd, Copenhagen Malmö Port AB samt Ordrupgaards Advisory Board.
Næstformand i Tivoli A/S samt bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordea Invest Foreningerne, FrederiksbergFonden og Claus Meyers Melting Pot Fond.

Født 1967

Udpeget 2010, genudpeget 2014 samt 2018

 

JONAS BJØRN JENSEN - Politisk rådgiver

Ledelseshverv: Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, medlem af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S, Copenhagen Malmö Port ABs bestyrelse samt medlem af Tryghedsgruppens Repræsentantskab.

Født 1986

Udpeget 2018 

 

JOHN BECHER KROMMES (medarbejderrepræsentant) – Specialarbejder 

Ledelseshverv: Tillidsmand 3F 

Født 1964 

Valgt 2008, genvalgt 2010 og 2014 og 2017


IDA LYSBECK MADSEN (medarbejderrepræsentant) – Projektchef

Født 1983

Valgt 2015, genvalgt 2017 

 

CHARLOTTE LUND - Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Enhedslisten

 

ALEX VANOPSLAGH – Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Liberal Alliance, medlem af hovedbestyrelsen i Liberal Alliance.

Født 1991

Udpeget 2018

Bestyrelsens opgaver og ansvar

By & Havns overordnede mål og strategi fastlægges af bestyrelsen, ligesom den også fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Det er derudover bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet følger retningslinjerne i vedtægterne og i forretningsstrategien. Bestyrelsens og bestyrelsesformandens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som årligt gennemgås og opdateres af hele bestyrelsen. 

 

Antallet af årlige møder fremgår af årsrapporten.

 

Hvert år gennemfører bestyrelsen en selvevaluering. Evalueringen sker ved, at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres holdning til blandt andet mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv.

Valg af medarbejder-repræsentanter

Bestyrelsen for By & Havn består af otte medlemmer. To af medlemmerne vælges af medarbejderne i selskabet. 

Proceduren for valg af medarbejdere er beskrevet i vedhæftede dokument.

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular