Bestyrelsen

 

CARSTEN KOCH

Formand - direktør

Født 1945 

Udpeget 2008, genudpeget 2010 samt 2014 af Københavns Kommune

Ledelseshverv:

 • Formand for Københavns Havns Pensionskasse, Arealudviklingsselskabet Fredericia C P/S, Forca A/S, Vækstfonden samt Professionshøjskolen UCC
 • Næstformand i Sund & Bælt Holding A/S, samt Femern A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Øresundsbro Konsortiet I/S, Dades A/S, Investeringsforeningen Maj Invest, Nordgroup A/S, CMP Copenhagen Malmø Port A/B
 • Endvidere formand for Beskæftigelsesrådet

 

MADS LEBECH

Næstformand, formand for Revisionsudvalget - Adm. direktør, Industriens Fond

Født 1967 

Udpeget 2010, genudpeget 2014 af den danske stat v/Transportministeriet
 
 
Ledelseshverv:
 • Formand for Copenhagen Malmö Port AB, Byudviklingsselskabet NærHeden – Fremtidens forstad, Turismens Vækstråd samt Ordrupgaards Advisory Board 
 • Næstformand i Tivoli A/S 
 • Bestyrelsesmedlem i bl.a. FrederiksbergFonden og Claus Meyers Melting Pot Fond

 

LARS BERG DUEHOLM
Advokat

Født 1977 

Udpeget 2014 af Københavns Kommune 


MORTEN KABELL
Teknik- og miljøborgmester

Født 1970

Udpeget marts 2015 af Københavns Kommune 

Ledelseshverv:
 • Formand for Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)
 • Bestyrelsesmedlem i Gate 21
 • Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Enhedslisten

 

DORTE KRAK

Adm. direktør Arp-Hansen Hotel Group

Født 1967

Udpeget 2014 af Den Danske Stat v/ Transportministeriet

Ledelseshverv:
 • Formand for regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi
 • Bestyrelsesmedlem i Danske Færger A/S, Gigtforeningen samt Ruths Hotel A/S
 • Medlem af Nordea Bankråd København Nord, Zonta København I, Turismens Vækstråd samt Københavns Erhvervsråd

 

JOHN BECHER KROMMES
Medarbejderrepræsentant – Specialarbejder

Født 1964 

Valgt 2008, genvalgt 2010, genvalgt 2014

Ledelseshverv:

 • Tillidsmand 3F

 

Ida Lysbeck Madsen

Medarbejderrepræsentant – Projektleder

Født 1983

Valgt 2015

Ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i A/B Steen Blichers Hus

LARS WEISS

Næstformand i Borgerrepræsentationen

Født 1971

Udpeget september 2011, genudpeget 2014 af Københavns Kommune

Ledelseshverv:
 • Formand for ARC I/S
 • Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Malmö Port AB
 • Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne
  

Bestyrelsens opgaver og ansvar

By & Havns overordnede mål og strategi fastlægges af bestyrelsen, ligesom den også fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Det er derudover bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet følger retningslinjerne i vedtægterne og i forretningsstrategien. Bestyrelsens og bestyrelsesformandens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som årligt gennemgås og opdateres af hele bestyrelsen. 

 

Antallet af årlige møder fremgår af årsrapporten.

 

Hvert år gennemfører bestyrelsen en selvevaluering. Evalueringen sker ved, at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres holdning til blandt andet mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv.

Valg af medarbejder-repræsentanter

Bestyrelsen for By & Havn består af otte medlemmer. To af medlemmerne vælges af medarbejderne i selskabet. 

Proceduren for valg af medarbejdere er beskrevet i vedhæftede dokument.

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular