Udbud - rådgivningsydelser vedr. VVM for container- og krydstogtterminal

 

By & Havn og Copenhagen Malmö Port planlægger i samarbejde udflytning af den eksisterende containerterminal fra Levantkaj til en ny placering i Ydre Nordhavn, samt etablering af en ny krydstogtterminal ligeledes i Ydre Nordhavn.

Etableringen vil ske på en del af det 100 ha store areal, hvor der er igangsat opfyldning af søterritoriet som et led i byudviklingen af Nordhavn, og hvor overskudsmaterialer fra store bygge- og anlægsprojekter nyttiggøres ved en bynær opfyldning.

Nærværende udbud omhandler alene udarbejdelse af VVM-undersøgelser og – vurderinger for etablering og drift af container- og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn.

Opgaven udbydes som offentligt udbud med tildelingskriterierne ’Pris’ og ’Kvalitet’.

Herunder ligger det samlede udbudsmateriale til download:

Herunder finder du spørgsmål/svar til udbudsfasen:

Herunder ligger baggrundsmateriale: