Udbud af landinspektørydelser

 

By & Havn udbyder en rammeaftale, der vedrører levering af alle traditionelle landinspektøropgaver. Udbuddet sker som begrænset udbud og tildeling vil ske til to leverandører på baggrund af tildelingskriterierne ”Kvalitet” og ”Pris”.

Landinspektørrådgivning hos By & Havn omfatter bl.a. rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og opmåling i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning.