Udbud af infrastrukturarbejder i Ørestad Syd, entreprise E1

 

Opgaven udbydes i hovedentreprise som et begrænset udbud med tildelingskriteriet ”Pris”. Hovedentreprisen omfatter infrastrukturarbejder i Ørestad Syd, herunder på Promenaden, Else Alfelts Vej (nord), Richard Mortensens Vej (nord), Robert Jacobsens Vej og Ejler Billes Allé (vest).

Arbejdet omfatter bl.a. jordarbejder, etablering af støttevæg/spuns på en del af Promenaden, konstruktionsarbejder (fx vandrender, bygværker mv.), belægningsarbejder, forsyningsarbejder, beplantningsarbejder, etablering af vej- og stibelysning samt diverse arbejder vedr. inventar og udstyr.

Herunder finder du spørgsmål og svar til udbudsfasen:
(endnu ingen spørgsmål/svar)

Herunder finder du spørgsmål/svar til prækvalifikationsfasen: 

Herunder ligger det samlede udbudsmateriale til download: