Om selskabet

 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S blev stiftet i oktober 2007. Interessentskabets formål er primært at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Havnedriften varetages via datterselskabet Copenhagen Malmö Port.

Ved stiftelsen af By & Havn er Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og Københavns Havn A/S nedlagt.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S er et byudviklingsselskab. Det er oprettet i henhold til ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S”. Udviklingsselskabet By & Havn I/S skiftede navn fra Arealudviklingsselskabet I/S den 14. maj 2008.

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.).

På nedenstående kort kan du se de områder, hvor By & Havn har aktiviteter:

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular

Hent By & Havns Profilpjece som PDF

By & Havns hovedsæde

Huset er bygget i 1868-69 og er tegnet af Vilhelm Dahlerup og Fr. Bøttger efter oplæg fra Ferdinand Meldahl (Marmorkirkens arkitekt) med det florentinske Palazzo Pandolfino som forbillede. I 1939 blev huset forhøjet med de to øverste etager – ved arkitekt Einar Madvig.