Parkering i Nordhavn

 

By & Havn driver flere parkeringsanlæg i både det indre og ydre Nordhavn. Du kan læse mere om de forskellige områder herunder.

Århusgadekvarteret og Sundmolen


I takt med byudviklingen opfører By & Havn parkeringshuse til brug for områdets beboere, medarbejdere i de virksomheder, der er lokaliseret i området samt gæster i bydelen.

Ansøg om parkeringstilladelse
Anvend nedestående blanketter til ansøgning om parkeringstilladelse:

Blanketten sendes til parkering@byoghavn.dk, hvorefter du modtager p-licensen med posten. Der må påregnes en leveringstid på ca. 1 uge. P-licenser udleveres samme dag ved personligt fremmøde på Parkeringskontoret i Ørestad.

Parkeringstilladelsen giver adgang til parkering i P-hus Lüders på Helsinkigade, som er det første ud af de i alt 3 parkeringshuse, der skal opføres i området samt de midlertidige parkeringspladser, som er markeret på oversigtskortet. 

Håndværkerparkering
Ønsker du at ansøge om en håndværkertilladelse til Nordhavn skal du sende en forespørgsel til parkering@byoghavn.dk

Opsig parkeringstilladelse
Anvend nedestående blanket ved opsigelse af din parkeringstilladelse:

Opsigelsen sendes til parkering@byoghavn.dk. P-licensen skal returneres til By & Havn senest 5 dage efter aftalens ophør.

Korttidsparkering
Foruden parkeringstilladelse kan By & Havns parkeringsanlæg anvendes mod betaling enten i betalingsautomat eller med EasyPark eller MobilParkering.

Takster

  • Mandag til fredag kl. 8.00 – 19.00: 16,00 kr. pr. time
  • Mandag til fredag kl. 19.00 – 8.00: 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 180 kr. pr. kalenderdøgn (00-24) 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00 – 16.00: 16,00 kr. pr. time 
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 16.00 – 08.00: 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. kalenderdøgn (00-24)

Gadeparkering
Gadeparkering i Århusgadekvarteret varetages af Københavns Kommune, Center for Parkering, der står for skiltning og kontrol. Området er reguleret af de opsatte zonetavler, som er placeret ved indkørsel til Århusgadekvarteret. I afmærkede båse er der 1-times parkering mod korrekt indstillet p-skive.Levantkaj


By & Havn driver parkeringspladsen på Levantkaj ved Copenhagen International School (CIS). Parkeringspladsen kan anvendes mod betaling enten i betalingsautomat eller med EasyPark eller MobilParkering eller mod gyldig p-licens.

Oceankaj


By & Havn driver en parkeringsplads med 242 p-båse ved krydstogsterminalerne på Oceanvej.

Det er ikke muligt på forhånd at reservere en plads.

Parkeringspladsen kan anvendes mod betaling enten i betalingsautomat eller med EasyPark eller MobilParkering.

Takster

  • Fra kl. 08.00 – 16.00: 16,00 kr. pr. time 
  • Fra kl. 16.00 – 08.00: 8,00 kr. pr. time 
  • Parkering koster maksimalt 80 kr. pr. døgn (kalenderdøgn 00-24) eller 560 kr. pr. uge.

Overvågning af parkeringsanlæg
By & Havn overvåger alle permanente parkeringsanlæg, dvs. primært parkeringshusene. Videoovervågningen dækker køreveje, ind- og udgange samt teknisk udstyr og installationer.

Oplever vores kunder, at deres køretøj udsættes for tyveri/indbrud/hærværk kan de henvende sig til By & Havn, der vil gennemgå videoovervågningsmaterialet. Henvendelser skal rettes til parkering@byoghavn.dk. By & Havn behandler henvendelsen hurtigst muligt.

Kunden skal oplyse By & Havn om opklarende fakta, såsom dato og ca. tidspunkt for hændelsen, køretøjets placering samt andre detaljer, der gør det lettere for os at identificere en eventuel hændelse. 

I henhold til lovgivningen må By & Havn udelukkende be- eller afkræfte, at videoovervågningen viser en hændelse. Optagelserne må ikke udleveres til kunden. Kunden skal selv oplyse Politiet om, hvorvidt der er brugbare oplysninger at hente eller ej. Politiet håndterer derfra sagen og henvender sig til By & Havn. 

By & Havn opbevarer videoovervågningsmateriale i 30 dage fra hændelsestidspunktet jævnfør gældende lovgivning. 


Kontakt parkering

Har du spørgsmål angående parkering, er du velkommen til at kontakte parkeringsafdelingen:

E: parkering@byoghavn.dk

T: 3262 3323 (se åbningstider nedenfor)


Du kan også besøge parkeringskontoret på Edvard Thomsens Vej 4C, 2300 København S.

 

Åbningstider i parkeringsafdelingen

Mandag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10


Tirsdag               

Lukket for kundehenvendelser

 

Onsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 14-16

 

Torsdag

Telefontid 9-12

Åbningstid 8-10

 

Fredag

Lukket for kundehenvendelser


Spørgsmål vedr. regning 

Har du spørgsmål, der vedrører din regning, kan du kontakte vores regnskabsafdeling på:

T: 33769800 

E: betaling@byoghavn.dk

Debitorbogholderiet, Parkering træffes på telefon hverdage kl. 9-12.

Følg os på facebook

Følg siden 'Information om parkering i Nordhavn' på Facebook, hvis du vil vide mere om driften af By & Havns parkeringsanlæg i Nordhavn.

parkeringsfolder nordhavn