Levantkaj Vest

 

Den internationale skole (CIS) er indviet på Levantkaj Vest i marts 2017. Skolen, der har plads til 1.200 elever, er på 26.000 etagemeter.

Som led i byudviklingen af Nordhavn skal containerterminalen på Levantkaj flytte til opfyldninger på den yderste del af Nordhavn. I første etape af byudviklingen er det muligt, at opføre CIS, selvom der fortsat er containerterminal i området. Derfor indgår Levantkaj Vest i udviklingen af Indre Nordhavn, hvor Århusgadekvarteret, Sundmolen og Trælastholmen også er godt i gang med at blive omdannet til by.

CIS er placeret på en halvø, delvist ude i Orientbassinet, hvorved den opnår en særlig kontakt til vandet. Det er planen, at der skal anlægges træbrygger, så elever og besøgende får nærhed til vandet.

Skolens arkitektur tager afsæt i de tidligere containere, hvor konstruktionen med bygninger i flere lag og retninger samt forskelligt materialevalg leder tankerne hen på containertiden. En stor del af skolen er beklædt med blå-grønne solceller, der afspejler himlen og havets farve, der er vinklet, så de varierer efter, sol skygge og retning, og dermed opleves facaden som en stor mosaikflade, der hele tiden ændrer sig.

Lokalplan for Levantkaj Vest

CIS er blevet bygget med afsæt i masterplanen for Indre Nordhavn og den efterfølgende lokalplanlægning.

Hovedgrebet på Levantkaj Vest er, at der graves to nye kanaler, som kommer til at adskille Levantkaj Vest fra Trælastholmen og fra den østlige del af Levantkaj.

I fremtiden vil Levantkaj Vest derfor være en selvstændig holm, hvor den nordlige del vil bestå af ny bebyggelse og et større grønt område i form af en bypark, mens den sydlige del består af et grønt parkbånd, der løber langs Levantkajens sydside og CIS.

På skolens nordside etableres der et rekreativt område som en del af det grønne parkbånd, der er tænkt som en havnepark, som strækker sig langs hele Levantkaj. Disse arealer er en del af friarealer til skolen.

Eftersom at lokalplanen kun muliggør opførelsen af CIS, da bebyggelsen mod nord kræver supplerende lokalplan, og først kan bygges, når containerterminalen er flyttet helt væk fra Levantkaj, er det besluttet at, tage disse arealer med i Masterplanen for Levantkaj. Link til Levantkajsiden. Derfor forventes planerne for disse arealer at komme til at se anderledes ud. Det er dog en forudsætning, at der anlægges en fodboldbane i området, som kan være til gavn for både CIS og formentlig Nordhavns første folkeskole, der forventes opført på Levantkaj.

Hent Lokalplanen

Lokalplanforslaget for Levantkaj Vest blev vedtaget den 12. december 2013.

Fakta om området

Nuværende anvendelse: Havneformål samt serviceerhverv

Grundareal: ca. 70.800 m2

Kajstrækninger: ca. 125 m

Nye kajstrækninger: ca. 1100 m

Areal til opfyld: ca. 4.500 m2

Vejbroer: 2 stk.

Gang- og cykelbroer: 2 stk.