vandleje i Københavns havn

 

København er en havneby, og By & Havn udlejer arealer på vand til forskellige formål.

By & Havn har næsten 250 vandareallejemål i Københavns Havn, som omfatter 4.000 bådpladser.

Alle skibe og både, der anløber Københavns havn eller ønsker en liggeplads i havnen for kortere eller længere tid, skal betale leje til By & Havn i medfør af ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S”. Dette sker blandt andet for at sikre, at alle brugere er med til at løfte de udgifter, der er forbundet med at drive havnen. Lejen varierer, alt efter hvad arealet bruges til. Som udgangspunkt skelnes der mellem kommerciel anvendelse (A) og anvendelse til fritidsformål (B).

A. Takster for leje af vandareal til kommercielle formål i 2015:

Restaurations- og cafévirksomhed: 832 kr. pr. etage/m2 årligt
Anden virksomhed (galleri, værksted, kontor mv.): 416 kr. pr. etage/m2 årligt
Turbåde, fiskefartøjer, fartøjer til sejlads o.l.: 148 kr. pr. m2 årligt

Ovenstående leje er ekskl. moms. Den reguleres med 3 pct. om året.

B. Lystbådehavne (fritidsformål)
Visse af By & Havns bolværker er udlejet til forskellige bådklubber og lystbådehavne. I de områder opkræver bådklubberne og lystbådehavnene selv leje for retten til en bådplads efter deres egne satser.

By & Havn opkræver bådklubberne og lystbådehavnene leje efter følgende principper: Havnen er delt op i fire havneafsnit (se kortet) med tre takstområder. Opdeling og pris er baseret på det enkelte områdes attraktionsværdi. Der er for hvert område en pris, hvis bolværket ejes af andre end By & Havn (uden bolværk), og en pris hvis By & Havn ejer bolværket (med bolværk). Hvis bolværket ejes af andre, skal der sandsynligvis i tillæg til nedenstående betales leje herfor til ejeren. By & Havn er gerne behjælpelig med at afklare ejerskabet til konkrete bolværker.


Klik på kortet for større version i pdf. 

Takster for leje af vandareal til fritidsformål i 2015
Område 1
Uden bolværk: 71,00 kr. pr. m2 pr. år
Med bolværk: 92,50 kr. pr. m2 pr. år

Område 2
Uden bolværk: 52,50 kr. pr. m2 pr. år
Med bolværk: 68,00 kr. pr. m2 pr. år

Område 3
Uden bolværk: 32,00 kr. pr. m2 pr. år
Med bolværk: 42,50 kr. pr. m2 pr. år

Ovenstående leje er eksklusiv moms. 

Prisen reguleres med 3 pct. om året.
Uden for bådklubberne og lystbådehavnene kan skibe kun få kajplads efter aftale med By & Havn, uanset om bolværket er ejet af By & Havn eller andre.

Kontakt Udlejning

T: 3376 9800

E: info@byoghavn.dk

 

Jens Elleby - bygningslejemål

E: je@byoghavn.dk

 

Pia Hansen - vandlejemål (inklusiv bådklubber, foreninger og værfter) samt areallejemål i Ørestad og på Prøvestenen

E: pha@byoghavn.dk

Kajpladser i Københavns havn

Leder du efter en bestemt kajplads i Københavns Havn?

 

 

Klik på billedet for fuldt kort over havnen med kajpladsnumre.