Stand Up Paddle - forsøgsperiode

 

By & Havn har givet tilladelse til, at man må benytte SUP i visse områder af Københavns havn i en midlertidig periode fra 15. juni til 31. oktober 2018. 

Tilladelsen gælder i områder syd for Langebro samt områder i Nordhavn. Øvrige steder i Københavns havn er det forbudt at stå på SUP. Forbuddet gælder dog ikke på Holmens område, som administreres af staten. 

I vedhæftede flyer kan du se hvor du må stå på SUP (grøn farve). De gule prikker markerer isætningssteder. Rød farve betyder SUP forbudt. 

Det er ikke tilladt at passere på tværs af havneløbet ved Langebro. Benyt de sikre kryds, der er markeret med en gul streg.

Hent flyeren - klik her

Se det detaljerede kort over Københavns havn - sydlige del:

Se det detaljerede kort over Københavns havn - nordlige del:

God sup-stil

Bær altid vest og leash når du er på vandet. 


SUP er vindfølsomt, så kend vejrudsigten og vær særlig opmærksom på kraftig fralandsvind.


Du skal altid kunne komme op på dit board igen, hvis du falder i vandet. Øv dine redninger på sikkert vand. 


Orientér dig i havnen når du padler. Der er mange brugere.


Bevæg dig langs havnekanten og kryds vinkelret på sejlrenden. 


Kom godt i gang med SUP. Tag et kursus.