LYSTSEJLADS

 

På denne side finder du information om Københavns Havn for lystfartøjer.

Når man færdes i Københavns Havn, skal man overholde Havnereglementet. Der er kommet nyt Havnereglement den 1. juni 2016. Desuden gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn, som beskrevet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.


Overordnede retningslinjer for lystsejlads i havnen

 • Farten for lystfartøjer må ikke overstige 6 knob i hovedløb og 4 knob i kanaler og sideløb.
 • Indsejling til Københavns Havn for lystfartøjer og mindre erhvervsskibe skal ske via Lynetteløbet.
 • Lystfartøjer må ikke sejle i erhvervshavnens område (Nordhavnen, Langelinie og Prøvestenen). Erhvervshavnens område er markeret på kortet længere nede på denne side.
 • Det er ikke tilladt at sejle med sejl mellem nordenden af Nordre Toldbod og Sjællandsbroen. Lystfartøjer skal i dette område bruge motor eller bugseres.
 • Det er ikke tilladt at sejle med jetski, vandscootere, stand up paddling, windsurfing (og andre vandsportsaktiviteter) Københavns Havn.
 • Det er ikke tilladt at bade uden for de dertil indrettede badeanlæg og badezoner.
 • Toilettanke og olieholdigt vand kan tømmes ved Københavns Havns Miljøstation, Lautrupkaj ved Svanemølleværket. Miljøstationen er åben fra 1. april til 1. november og kan frit bruges. For større skibe skal anmeldelse af affald ske 24 timer før anløb (se information nedenfor).


Særlig information for større skibe og yachter

 • Alle ankomstformulerer for større skibe kan findes på denne side under Pjecer og blanketter.
 • Større skibe og yachter bedes anmelde deres ankomst senest 24 timer før ankomst. Anmeldelsen kan ske via blanketten Skibsanmeldelse, via cphport@byoghavn.dk eller pr. fax på vedlagte blanket.    
 • Alle skibe med mere en 12 passagerer skal endvidere have tilladelse til at landsætte passagerer. Dette gælder også for private yachter, skoleskibe, etc. Læs mere her.
 • For større skibe skal anmeldelse af affald ved Københavns Havns Miljøstation ske 24 timer før anløb ved at udfylde en Affaldsformular. Det gælder eksempelvis afhentning af særligt affald.

Broerne i Københavns Havn

Alle broerne i Københavns Havn fremgår på kortet længere nede på denne side.

Der findes 9 bevægelige broer i Københavns Havn. Åbning af broerne er gratis, dog opkræves gebyr ved natåbning. Der er ikke fast bemanding på broerne og åbning skal derfor bestilles i forvejen. Læs mere om bestilling af broåbning.

Lystbåde skal under passage af broerne kunne kontaktes på VHF kanal 12 eller via mobiltelefon. Passage skal foregå med motor med tilstrækkelig maskinkraft.


Slusen

Gennem Slusen kan der sejles fra sydhavnen til Kalveboderne. Slusen kan dog kun bruges af skibe under 10,8 meter bredde og 53 meter længde. Broerne syd for Slusen sætter en yderligere begrænsning på 3 meter i højden. Se Slusens åbningstider.

Kontakt til Sluselauget:
Hans Munkstrøm: 5046 8021
Jan Petersen: 5046 8022
Telefon i Slusen: 4019 5826


Bådpladser

 • Gæstepladser/faste bådpladser anvises af de enkelte havne eller foreninger. Nederst på siden findes en liste over de sejlklubberne, som er vist på kortet.
 • Leder du efter en bestemt kajplads? Se kort.
 • Større lystfartøjer, skoleskibe og lignende med en minimumslængde på 30 meter/90 fod kan reservere plads i Amaliehaven, Sdr. Toldbod indtil Vestindisk Pakhus samt Nyhavn (Charlottenborgsiden, øst for Nyhavnsbroen) ved at kontakte Havefogeden, Tlf: 4042 3977. Der er ikke adgang til strøm, vand eller toiletfaciliteter.
 • Afgifter for gæstepladser i Inderhavnen fremgår af det aktuelle prisblad.
 • Lystfartøjer kan i perioden 1. april til 30. september uden særlig tilladelse bruges til overnatning i weekender og i kortere ferier.

 

 

Sejlklubber på kortet

 

1) Sydhavnsklubberne

Sejlklubben Tokosten T: 3646 4908 H: www.tokosten.dk

Bådeklubben Sjællandsbroen T: 3616 3289 H: www.baadeklubben.dk

Sejlforeningen Syd T: 3646 9461 H: www.sfsyd.dk

S/F Mellemfortet T: 3616 4782 H: www.mellemfortet.dk

Kalvebod Bådelaug T: 24889759 H: www.kb-kbh.dk

Bådklubben Molen T: 3646 7787 H: www.molen.dk

 


 

2)

Bådelauget Syd West T: 3617 4590 H: www.sydwest.dk

Bådeforeningen Trekanten T: 3630 8160 H: www.baadeforeningentrekanten.dk

Sejlforeningen Enigheden T: 3630 0637 H: www.enighed.dk

Motorbådsklubben West T: 3630 0618

København og omegns fiskerforening T: 2538 0367

 


 

3) Bådklubben Valby T: 3322 6926 H: www.bådklubbenvalby.dk

 


 

4) Bådeforeningen Stiboerne T: 3122 1225 H: www.stiboerne.dk

 


 

5) Frederiksholmsløbet

Bådeforeningen Broen T: 2022 8057

Fisketorvets Motorbådsklub: www.fisketorvetsmotorbaadklub.dk

 


 

6) Islands Brygge

Bådelauget Havnestad H: www.baadelaughavnestad.dk

 


 

7) Tømmergraven

Foreningen Skibbroen T: 2744 3144 H: www.skibbro.dk

 


 

8) Christianshavns og Wilders Kanal

Christianshavns Bådelaug T: 3255 4086 H: www.christianshavnsbaadelaug.dk

B/K Bolværket T: 3254 5416 H: www.bkbolvaerket.dk

 


 

9) Wilders Plads Marina T: 3254 4888 H: www.marina.wilders.dk

 


 

10) Nordatlantens Brygge T: 3283 3700 H: www.nordatlantens.dk

 


 

11) Trangraven Marina T: 41127744 H: www.trangraven.dk

 


 

12) Christiansbro Bådelaug T: 2396 0375

 


13) Nyhavn 

Nyhavnsforeningen. H: www.nyhavnsforeningen.dk

 


14) Langelinie Lystbådehavn

T: 3526 2338 H: www.langeliniehavn.dk

 


15) Sdr. Frihavn 

Sdr. Frihavn Lystbådehavn T: 4042 3977

 


16) Kalkbrænderihavnen 

Havnelavet Sundkrogen T: 2292 9711 H: www.sundkrogen.dk

 


17) + 18) Svanemøllehavnen/Svaneknoppen 

Svanemøllehavnen T: 3920 2221 H: www.smhavn.dk

 


19) Margretheholms havn 

Lynetten T: 3257 5778 H: www.lynetten.dk

 


 

20) Østhavnen 

Københavns Motorbådsklub T: 3295 8448 H: www.kmk1923.dk 

 
Fejl i listen? Ikke med på listen? Skriv til redaktør Carsten Arlund, ca@byoghavn.dk

Vandstand

 

 

Havnens afgrænsning

Havnereglementet for Københavns Havn og de deri angivne hastighedsbegrænsninger gælder i området, der er markeret på satellitfotoet herunder.

 

De præcise koordinater kan findes i havnereglement

KORT OVER HAVNEN

 • INT 1331 - Sundet, nordlige del
 • INT 1332 - Sundet, sydlige del
 • INT 1333 - Sundet, midterste del
 • INT 1334 . Københavns Havn

sejlrute fra Nord

Søfartsstyrelsen har pr. 1. april 2014 ændret indsejlingsruten for lystbåde, der kommer nordfra. Find mere information om den nye fritidssejlerrute.